Gemeente Stadskanaal – Z-18-044498 Beslissing op bezwaar omgevingsvergunning Marktstraat 98 en 99  Musselkanaal

Publicatiedatum:
woensdag 17 juli 2019
Originele publicatie downloaden:
Download het PDF bestand
Type bekendmaking:
Beschikkingen | afhandelingGemeente Stadskanaal – Z-18-044498 Beslissing op bezwaar omgevingsvergunning Marktstraat 98 en 99  Musselkanaal

Marktstraat 98 en 99, 9581 AE Musselkanaal

Burgemeester en Wethouders van de gemeente Stadskanaal maken bekend dat zij het bestreden besluit van 20 december 2018, tot weigering van het uitbreiden van een winkelpand met parkeerterrein op het perceel Marktstraat 98 en 99 in Musselkanaal, herroepen en alsnog een omgevingsvergunning verlenen, verzonden d.d. 8 juli 2019.

Beroep

Bent u het niet eens met ons besluit? Dan kunt u beroep instellen bij de rechtbank Noord-Nederland (Afdeling bestuursrecht, postbus 150, 9700 AD, Groningen). Dit kan binnen zes weken na de dag waarop dit besluit is verzonden. In uw beroepschrift zet u:

• uw naam, adres, datum en handtekening;

• de reden waarom u het niet met ons besluit eens bent;

• een omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt (vermeld de verzenddatum en het kenmerk van het besluit of stuur een kopie van dit besluit mee).

Houdt u er rekening mee dat het besluit van kracht blijft, ondanks het indienen van een beroepschrift. Wilt u de werking van het besluit schorsen, dan kunt u – naast het indienen van het beroepschrift – de voorzieningenrechter van de rechtbank Noord-Nederland daar om vragen. U kunt uw verzoek sturen naar de voorzieningenrechter van de rechtbank Noord-Nederland, Afdeling bestuursrecht, postbus 150, 9700 AD Groningen.

Aan het instellen van beroep en het verzoek om een voorlopige voorziening zijn kosten verbonden. Meer informatie hierover kunt u krijgen bij de griffie van de rechtbank of op www.rechtspraak.nl.

Voor vragen kunt u contact opnemen met de gemeente Stadskanaal via (0599) 631 631.