Z-18- 038943 Gemeente Stadskanaal – bestemmingsplan “Musselkanaal, Sluisstraat 137 en 138”

Publicatiedatum:
woensdag 3 juli 2019
Originele publicatie downloaden:
Download het PDF bestand
Type bekendmaking:
VergunningenZ-18- 038943 Gemeente Stadskanaal – bestemmingsplan “Musselkanaal, Sluisstraat 137 en 138”

Logo Stadskanaal

Burgemeester en wethouders van de gemeente Stadskanaal maken bekend dat de gemeenteraad in de openbare vergadering van 24 juni 2019 het bestemmingsplan “Musselkanaal, Sluisstraat 137 en 138” heeft vastgesteld en dat het bestemmingsplan gedurende een termijn van zes weken voor een ieder ter inzage ligt. Met dit bestemmingsplan wordt de wijziging van ‘Detailhandelsdoeleinden 1’ naar ‘Wonen – 1”’ mogelijk gemaakt.

Waar kunt u het bestemmingsplan inzien?

Het ontwerpbestemmingsplan met de bijbehorende stukken liggen vanaf 4 juli tot en met 14 augustus 2019 voor een ieder ter inzage. U kunt het bestemmingsplan inzien bij de publieksbalie in het gemeentehuis, Raadhuisplein 1 in Stadskanaal. Ook kunt u het bestemmingsplan in digitale vorm raadplegen en verkrijgen op http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/?planidn=NL.IMRO.0037.BP1704-vs01 en op www.stadskanaal.nl/bekendmakingen.

U wilt beroep instellen?

Belanghebbenden die redelijkerwijs niet in staat zijn geweest om tijdig een zienswijze in te dienen, kunnen tegen dit besluit beroep instellen bij de Raad van State, afdeling bestuursrechtspraak (postbus 20019, 2500 EA 's-Gravenhage). Beroep kan worden ingesteld binnen zes weken vanaf de dag dat het besluit ter inzage is gelegd.

Als onverwijlde spoed dit vereist, kan ook een verzoek om voorlopige voorziening worden ingediend bij de voorzieningenrechter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (postbus 20019, 2500 EA 's-Gravenhage).

U wilt nadere informatie?

Voor nadere informatie kan contact opgenomen worden met de heer E. van Spijker (0599 631 631)