Z-18-044671 - Gemeente Stadskanaal - Verleend: omgevingsvergunning voor het in gebruik nemen van een bouwwerk met het oog op brandveiligheid waar dagverblijf wordt verschaft aan meer dan 10 personen jonger dan 12 jaar, Ceresstraat 44 in Stadskanaal

Publicatiedatum:
donderdag 7 februari 2019
Originele publicatie downloaden:
Download het PDF bestand
Type bekendmaking:
Beschikkingen | afhandeling

Z-18-044671 - Gemeente Stadskanaal - Verleend: omgevingsvergunning voor het in gebruik nemen van een bouwwerk met het oog op brandveiligheid waar dagverblijf wordt verschaft aan meer dan 10 personen jonger dan 12 jaar, Ceresstraat 44 in Stadskanaal

Op 30 januari 2019 is de volgende omgevingsvergunning verleend: Ceresstraat 44, 9502 EB Stadskanaal, het in gebruik nemen van een bouwwerk met het oog op brandveiligheid waar dagverblijf wordt verschaft aan meer dan 10 personen jonger dan 12 jaar.

Inzage

Dit betekent dat wij een besluit ter inzage moeten leggen. Het besluit en bijbehorende stukken liggen vanaf dag na publicatie tot en met 6 weken later ter inzage in het gemeentehuis van de gemeente Stadskanaal. Digitaal kunnen de stukken geraadpleegd worden op www.stadskanaal.nl.Postbus 1409500 AC Stadskanaal

U wilt bezwaar maken?

Tegen dit besluit kunt u binnen zes weken na de datum van bekendmaking van dit besluit een gemotiveerd bezwaarschrift indienen. U kunt het bezwaarschrift richten aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Stadskanaal, Postbus 140, 9500 AC Stadskanaal.

Het bezwaarschrift moet zijn ondertekend en ten minste bevatten:

 • 1.

  naam en adres;

 • 2.

  datum;

 • 3.

  een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht;

 • 4.

  de reden van bezwaar.

 

Op onze website www.stadskanaal.nl vindt u een online formulier waarmee u bezwaar kunt maken. U moet dan eerst inloggen met DigiD. Een bezwaarschrift ingediend per e-mail wordt niet in behandeling genomen.

 

Als u nog vragen heeft, kunt u de gemeente van maandag t/m donderdag tussen 8.00 en 16.00 uur en op vrijdag tussen 8.00 en 12.00 uur telefonisch bereiken via het nummer 0599 631 631. Het e‑mailadres is gemeente@stadskanaal.nl. Om u beter van dienst te kunnen zijn, verzoeken wij u het kenmerk bovenin deze publicatie te vermelden.