Z-18-044498 Gemeente Stadskanaal – Weigering omgevingsvergunning Marktstraat 99 in Musselkanaal

Publicatiedatum:
woensdag 16 januari 2019
Originele publicatie downloaden:
Download het PDF bestand
Type bekendmaking:
Beschikkingen | afhandeling

Z-18-044498 Gemeente Stadskanaal – Weigering omgevingsvergunning Marktstraat 99 in Musselkanaal

Burgemeester en Wethouders van de gemeente Stadskanaal maken bekend dat zij de aangevraagde omgevingsvergunning hebben geweigerd voor het uitbreiden van een parkeerterrein en winkelpand, middels sloop van een bestaand gebouw, op het perceel Marktstraat 99 in Musselkanaal.

Waar kunt u het weigeringsbesluit inzien? Het besluit en de daarbij behorende stukken liggen vanaf 16 januari 2019 tot en met 27 februari 2019 voor een ieder ter inzage bij de publieksbalie in het gemeentehuis, Raadhuisplein 1 te Stadskanaal. U kunt de beschikking in elektronische vorm raadplegen en verkrijgen op www.stadskanaal.nl.

U wilt bezwaar instellen?Tegen dit besluit kunnen belanghebbenden bij burgemeester en wethouders binnen zes weken na de dag van bekendmaking bezwaar maken door het indienen van een gemotiveerd bezwaarschrift. Als onverwijlde spoed dit vereist, kan ook een verzoek om voorlopige voorziening worden gedaan bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank Noord-Nederland (Postbus 150, 9700AD Groningen).