Gemeente Stadskanaal - Bekendmaking ambtshalve uitschrijvingen Basisregistratie Personen

Publicatiedatum:
woensdag 15 november 2023
Originele publicatie downloaden:
Download het PDF bestand
Type bekendmaking:
uitschrijving basisregistratie personenGemeente Stadskanaal - Bekendmaking ambtshalve uitschrijvingen Basisregistratie Personen

 

Besluit ambtshalve uitschrijving uit de Basisregistratie Personen (BRP)

Uit onderzoek van de gemeente Stadskanaal is gebleken dat onderstaande personen niet meer woonachtig zijn op het adres waar zij volgens de Basisregistratie Personen (BRP) staan ingeschreven. Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Stadskanaal maakt bekend dat zij heeft besloten onderstaande personen ambtshalve uit te schrijven wegens vertrek uit Nederland. Op grond van artikel 2.22 van de BRP zijn de adresgegevens van de onderstaande personen ambtshalve gewijzigd in "onbekend".

 

Naam:

Geboortedatum:

Uitschrijving per:

Cyril Okurugbe

11 december 1989

12 oktober 2023

Glory Aiwuyor Okurugbe

25 augustus 1994

12 oktober 2023

Talent Okurugbe

14 april 2017

12 oktober 2023

Trust Okurugbe

7 december 2018

12 oktober 2023

Truth Okurugbe

15 januari 2021

12 oktober 2023

 

Niet mee eens?

Bent u het niet eens met dit besluit? Dan kunt u binnen zes weken na dagtekening van dit besluit (zie datumstempel) bezwaar maken. Als verzenddatum van uw bezwaar geldt de poststempel op uw bezwaarschrift. Stuur uw bezwaarschrift naar: Het college van burgemeester en wethouders van de Gemeente Stadskanaal Postbus 140, 9500 AC Stadskanaal.

Vermeld in uw bezwaarschrift altijd:

  • uw naam, adres en telefoonnummer;

  • de datum waarop u het bezwaarschrift schrijft en uw handtekening;

  • de datum en een omschrijving van het besluit waar het bezwaarschrift tegen gericht is (u kunt bijvoorbeeld datum en kenmerk van dit besluit vermelden of een kopie meesturen);

  • de reden waarom u bezwaar maakt.

 

Na ontvangst informeert de gemeente u over de manier waarop uw bezwaarschrift wordt behandeld. Dient iemand anders namens u een bezwaarschrift in? Stuur dan een machtiging mee.

 

Schorsende werking

Het indienen van een bezwaarschrift heeft geen schorsende werking. Dat wil zeggen: het besluit waartegen u bezwaar maakt, blijft geldig totdat over uw bezwaar is beslist.

 

Spoed? Voorlopige voorziening

Bij grote spoed kunt u (tegen kosten) een zogeheten voorlopige voorziening aanvragen. Dat is een spoedprocedure waarmee het genomen besluit tijdelijk kan worden ingetrokken en/of andere maatregelen kunnen worden getroffen. Een voorlopige voorziening vraagt u aan bij: De voorzieningenrechter van de rechtbank Noord-Nederland, locatie Groningen, Afdeling Bestuursrecht, Postbus 150, 9700 AD Groningen. U kunt ook digitaal een voorlopige voorziening indienen bij de rechtbank via https://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde website voor de precieze voorwaarden.