Gemeente Stadskanaal: ontwerp-verkeersbesluit gedeeltelijk parkeerverbod Lindenstraat in Stadskanaal

Publicatiedatum:
maandag 9 oktober 2023
Originele publicatie downloaden:
Download het PDF bestand
Type bekendmaking:
verkeersbesluit of -mededelingGemeente Stadskanaal: ontwerp-verkeersbesluit gedeeltelijk parkeerverbod Lindenstraat in Stadskanaal

Kenmerk: Z-23-123708

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Stadskanaal maakt, gelet op het bepaalde in de Algemene Inspraakverordening gemeente Stadskanaal 2010 en het bepaalde in afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht, bekend dat zij het ontwerp van het verkeersbesluit ‘Gedeeltelijk parkeerverbod Lindenstraat Stadskanaal’ op 26 september 2023 heeft vastgesteld en voor inspraak heeft vrijgegeven.

 

Overeenkomstig afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht wordt het ontwerp-verkeersbesluit gedurende een termijn van zes weken voor een ieder ter inzage gelegd.

Waar kunt u het ontwerp-verkeersbesluit inzien?

Het ontwerp-verkeersbesluit ligt vanaf 9 oktober 2023 tot 20 november 2023 voor een ieder ter inzage. U kunt het ontwerp inzien bij de publieksbalie in het gemeentehuis, Raadhuisplein 1 in Stadskanaal. Tevens kunt u het ontwerp in elektronische vorm raadplegen en verkrijgen op www.stadskanaal.nl of www.officielebekendmakingen.nl.

U wilt reageren?

U kunt tot 20 november uw zienswijze kenbaar maken ten aanzien van dit ontwerp-verkeersbesluit. Dit kunt u schriftelijk doen door een brief te sturen aan het college van burgemeester en wethouders, Postbus 140, 9500 AC Stadskanaal. U kunt dit ook mondeling doen door minimaal een week voor het einde van de terinzagelegging te bellen om een afspraak te maken met de heer T. van Waalwijk (0599 631 631). Noem in uw reactie het kenmerk zoals hierboven is aangegeven.

U wilt nadere informatie?

Voor nadere informatie kan contact opgenomen worden met de heer T. van Waalwijk (0599 631 631).

 

Stadskanaal 26 september 2023

De heer G.J. van der Zanden

Secretaris

De heer K. Sloots

Burgemeester