Gemeente Stadskanaal, voornemen verlenen recht van opstal ten behoeve van een C2000-opstelpunt

Publicatiedatum:
vrijdag 15 september 2023
Originele publicatie downloaden:
Download het PDF bestand
Type bekendmaking:
overige overheidsinformatieGemeente Stadskanaal, voornemen verlenen recht van opstal ten behoeve van een C2000-opstelpunt

 

Kenmerk: Z-23-118230

Burgemeester en wethouders van de gemeente Stadskanaal maken bekend het voornemen te hebben

tot verlenen – verlengen – van een recht van opstal aan De Staat der Nederlanden/Ministerie van Justitie en Veiligheid.

 

Het gaat hier om het zakelijk recht van opstal (met gebruiksrecht), als bedoeld in Boek 5, Titel 8, artikel 101 en verder, van het Burgerlijk Wetboek, op een perceel grond gelegen aan de Onstwedderweg in Stadskanaal, ter grootte van circa 71 m2, zijnde het perceel nu kadastraal bekend gemeente Onstwedde, sectie B, nummer 11453, ten behoeve van het oprichten, behouden en in eigendom hebben van een antennemast (inclusief apparatenruimte(s)) ten behoeve van het C2000-communicatiesysteem.

 

De grond mag door De Staat der Nederlanden/Ministerie van Justitie en Veiligheid uitsluitend gebruikt worden voor een specifiek, beperkt doel: het hebben van een zogenaamd C2000-opstelpunt/-antennemast, ten behoeve van het C2000-netwerk. Het C2000-netwerk is een gesloten netwerk voor mobiele communicatie voor Nederlandse hulp- en veiligheidsdiensten. Dit dient een publiek belang.

 

Voor ditzelfde gebruik en op dezelfde locatie is al een recht van opstal verleend, met een looptijd van 21 mei 2003 tot 21 mei 2023 (met mogelijkheid van verlenging) aan De Staat der Nederlanden/Ministerie van Justitie en Veiligheid.

 

Vanwege het specifiek en beperkt toegestane gebruik en het feit dat De Staat der Nederlanden de enige eigenaar is van het C2000-netwerk en het Ministerie van Justitie en Veiligheid de beheerder is van het C2000-netwerk meent de gemeente Stadskanaal dat De Staat der Nederlanden/Ministerie van Justitie en Veiligheid slechts de enige serieuze gegadigde is voor de voornoemde verlenging en vestiging van het recht van opstal op het genoemde stuk grond. Daarom ziet de gemeente af van het bieden van gelegenheid aan eventuele andere geïnteresseerden om hierin mee te dingen.