Z-23-122807 - Gemeente Stadskanaal - Aanvraag omgevingsvergunning (reguliere procedure) voor stalling roerende zaken,Ā Beumeesweg 69 in Alteveer

Publicatiedatum:
vrijdag 1 september 2023
Originele publicatie downloaden:
Download het PDF bestand
Type bekendmaking:
omgevingsvergunningZ-23-122807 - Gemeente Stadskanaal - Aanvraag omgevingsvergunning (reguliere procedure) voor stalling roerende zaken, Beumeesweg 69 in Alteveer

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Stadskanaal heeft op 22 augustus 2023 de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo), ontvangen:

- Beumeesweg 69 in Alteveer, stalling roerende zaken.

Tegen ingekomen aanvragen kan geen bezwaar worden ingediend. Deze publicatie betreft slechts een wettelijk verplichte kennisgeving.

U heeft nog vragen?

Als u nog vragen heeft, kunt u de gemeente van maandag t/m donderdag tussen 8.00 en 16.00 uur en op vrijdag tussen 8.00 en 12.00 uur telefonisch bereiken via het nummer 0599 631 631. Het e-mailadres is gemeente@stadskanaal.nl. Om u beter van dienst te kunnen zijn, verzoeken wij u het kenmerk bovenin deze publicatie te vermelden.