Z-22-103526 - Gemeente Stadskanaal - verkeersbesluit tot toewijzing van een gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats, ter hoogte van Havenplein 29 in Musselkanaal

Publicatiedatum:
donderdag 27 juli 2023
Originele publicatie downloaden:
Download het PDF bestand
Type bekendmaking:
omgevingsvergunningZ-22-103526 - Gemeente Stadskanaal - verkeersbesluit tot toewijzing van een gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats, ter hoogte van Havenplein 29 in Musselkanaal

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Stadskanaal maakt bekend dat, op grond van artikel 18, eerste lid, onderdeel d van de Wegenverkeerswet 1994 en het delegatiebesluit Stadskanaal 1998, nummer 19, d.d. 31 augustus 1998 en gelet op de Wegenverkeerswet 1994, het RVV 1990 en het BABW, op 26 juli 2023 het volgende verkeersbesluit is genomen:

- Havenplein 29 in Musselkanaal, verkeersbesluit tot toewijzing van een gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats.

U wilt bezwaar maken?

Als u belanghebbende bent, kunt u tegen dit besluit bezwaar maken. U kunt dit doen door binnen zes weken na de verzenddatum van het besluit aan de aanvrager een gemotiveerd bezwaarschrift te richten aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Stadskanaal, Postbus 140, 9500 AC Stadskanaal.

Het bezwaarschrift moet ondertekend zijn en ten minste de volgende onderdelen bevatten:

 • 1.

  naam en adres;

 • 2.

  datum;

 • 3.

  een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht;

 • 4.

  de reden van bezwaar.

Een bezwaarschrift ingediend per e-mail wordt niet in behandeling genomen.