Aanstellingsbesluit en aanwijsbesluit belastingdeurwaarder

Publicatiedatum:
donderdag 20 juli 2023
Originele publicatie downloaden:
Download het PDF bestand
Type bekendmaking:
ander besluit van algemene strekkingAanstellingsbesluit en aanwijsbesluit belastingdeurwaarder

(Z-23-120560/D/23/294336)

Burgemeester en wethouders van de gemeente Stadskanaal;

overwegende dat het ter actualisering wenselijk wordt geacht de ter zake neergelegde bevoegdheid opnieuw in een besluit te verwoorden;

gelet op:

 • -

  artikel 231, lid 2, sub e van de Gemeentewet,

 • -

  artikel 1.2, lid 3, onder b van de Cao Gemeenten,

 • -

  artikel 1, lid 2 Ambtenarenwet 2017 en

 • -

  artikel 2, onder c Uitvoeringsbesluit Ambtenarenwet 2017

 

b e s l u i t e n :

 

Artikel 1  

 • 1.

  Alle eerder genomen benoemingsbesluiten tot onbezoldigd ambtenaar en aanwijsbesluiten als belastingdeurwaarder in te trekken.

 • 2.

  Aan te stellen tot onbezoldigd ambtenaar en aan te wijzen als belastingdeurwaarder:

 

 • de medewerkers van MANDAAT B.V. (handelend onder de naam Cannock Chase Public), die belast zijn met deurwaarderswerkzaamheden.

 

Artikel 2  

Dit besluit treedt in werking op de eerste dag na de dag van bekendmaking ervan en werkt terug tot 1 januari 2023.

 

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van 18 juli 2023,

Burgemeester en wethouders

de heer G.J. van der Zanden de heer K. Sloots

secretaris burgemeester