Subsidieregeling Welzijn en Zorg Stadskanaal 2018

Publicatiedatum:
dinsdag 18 juli 2023
Originele publicatie downloaden:
Download het PDF bestand
Type bekendmaking:
algemeen verbindend voorschrift (verordening)Gemeente Stadskanaal: Wijzigingsbesluit Subsidieregeling Welzijn en Zorg Stadskanaal 2018 (Z-23-119054/D/23/290810)

 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Stadskanaal

 

Kennis genomen hebben van het verzoek van het bestuur van Stichting Beheer MFA Noordstee om de Stichting op te heffen;

 

Voor het overige kennis genomen hebbend van het collegevoorstel met kenmerk 290495;

 

B e s l u i t :

 

De Subsidieregeling Welzijn en Zorg Stadskanaal 2018 als volgt te wijzigen:

Artikel I Wijzigen Artikel 8.2 Welzijnsaccommodaties

in artikel 8.2 Welzijnsaccommodaties, vierde lid wordt de naam van Stichting Beheer MFA Noordstee vervangen door Tinten Beheer, zodat het lid komt te luiden:

 

‘De subsidie wordt verstrekt aan Tinten Beheer.’

 

Artikel II Wijzigen Bijlage 1

in bijlage 1 wordt het subsidieplafond en het onderdeel Subsidieverdeling Sociaal cultureel werk, subonderdeel Stichting Beheer MFA Noordstee gewijzigd, zodat het komt te luiden:

 

Op basis van de begroting 2023 bedraagt het subsidieplafond € 4.251.495,00 voor Welzijn en Zorg.

 

Subsidieverdeling Sociaal cultureel werk

€ 110.705,-

Tinten Beheer

€ 88.000,-

 

Artikel III Inwerkingtreding

Het besluit treedt één dag na bekendmaking in werking.

 

Aldus besloten in de vergadering van het college van burgemeester en wethouders van 11 juli 2023.

Burgemeester en wethouders

de heer G.J. van der Zanden de heer K. Sloots

secretaris burgemeester