Gemeente Stadskanaal, voornemen verkoop van grond ten behoeve van een openbare nutsvoorziening

Publicatiedatum:
dinsdag 4 juli 2023
Originele publicatie downloaden:
Download het PDF bestand
Type bekendmaking:
overige overheidsinformatieGemeente Stadskanaal, voornemen verkoop van grond ten behoeve van een openbare nutsvoorziening

Kenmerk: Z-23-120216

Burgemeester en wethouders van de gemeente Stadskanaal maken bekend het voornemen te hebben tot verkoop van twee stukken grond aan Enexis Netbeheer B.V. Het gaat hier om gedeelten van de percelen nu kadastraal bekend:

- gemeente Onstwedde, sectie W, nummer 2236, ter grootte van circa 46 m2;

- gemeente Onstwedde, sectie W, nummer 1148, ter grootte van circa 23 m2.

 

Beide stukken grond zijn een gedeelte openbare ruimte (berm/groen), gelegen ten zuiden van Mussel-A-Kanaal OZ 9, 9584TD Mussel, aan de Beetserwijk en gelegen ten zuiden van Mussel-A-Kanaal OZ 16, 9584TD Mussel, aan de Mussel-A-Kanaal OZ.

 

Gemeente Stadskanaal zal de bovengenoemde stukken grond uitsluitend verkopen om te worden gebruikt voor een specifiek, beperkt doel: als ondergrond voor een nog te plaatsen elektriciteitsstation, ten behoeve van een openbare nutsvoorziening, te weten het elektriciteitsnetwerk. De te realiseren stations zijn een transformatorstation van het type Diabolo 40H nabij Mussel-A-Kanaal OZ 9 en een transformatorstation van het type Pacto 10 nabij Mussel-A-Kanaal OZ 16. De realisatie van deze stations is noodzakelijk voor een goed en stabiel netwerk. Dit is een publiek belang.

 

Vanwege het specifiek en beperkt toegestane gebruik van de stukken grond en het feit dat Enexis Netbeheer B.V. de enige netbeheerder voor elektriciteits- en gasaansluitingen op deze locaties is, meent de gemeente Stadskanaal dat Enexis Netbeheer B.V. slechts de enige serieuze gegadigde is voor aankoop van de genoemde stukken grond. Daarom ziet de gemeente Stadskanaal af van het bieden van gelegenheid aan eventuele andere geïnteresseerden om mee te dingen naar deze stukken grond.