Gemeente Stadskanaal, voornemen verkoop van grond ten behoeve van een openbare nutsvoorziening

Publicatiedatum:
vrijdag 30 juni 2023
Originele publicatie downloaden:
Download het PDF bestand
Type bekendmaking:
overige overheidsinformatieGemeente Stadskanaal, voornemen verkoop van grond ten behoeve van een openbare nutsvoorziening

Kenmerk: Z-23-120166.

Burgemeester en wethouders van de gemeente Stadskanaal maken bekend het voornemen te hebben tot verkoop van een stuk grond aan Enexis Netbeheer B.V. Deze grond is een gedeelte van het perceel nu kadastraal bekend:

- gemeente Onstwedde, sectie B, nummer 12997, ter grootte van circa 20 m2.

 

Het betreft een gedeelte openbare ruimte (berm/groen), gelegen nabij de aansluiting van de straat De Wedde op de straat De Renne te Stadskanaal, ter hoogte van en ten zuiden van De Wedde 2, 9502BD STADSKANAAL.

 

Gemeente Stadskanaal zal het bovengenoemde stuk grond uitsluitend verkopen om te worden gebruikt voor een specifiek, beperkt doel: als ondergrond voor een nog te realiseren gasstation, ten behoeve van een openbare nutsvoorziening, te weten het gasnetwerk. De realisatie van dit station is noodzakelijk voor een goed en stabiel netwerk. Dit is een publiek belang.

 

Vanwege het specifiek en beperkt toegestane gebruik van de grond en het feit dat Enexis Netbeheer B.V. de enige netbeheerder voor elektriciteits- en gasaansluitingen op deze locatie is, meent de gemeente dat Enexis Netbeheer B.V. slechts de enige serieuze gegadigde is voor aankoop van het genoemde stuk grond. Daarom ziet de gemeente af van het bieden van gelegenheid aan eventuele andere geïnteresseerden om mee te dingen naar deze grond.