Z-21-084606 – Gemeente Stadskanaal – Ontwerpbesluit omgevingsvergunning voor het uitbreiden van het aantal dieren binnen de bestaande stallen en het ambtshalve wijzigen van de voorschriften voor de activiteit milieu, Vledderhuizen 28 in Onstwedde

Publicatiedatum:
woensdag 28 juni 2023
Originele publicatie downloaden:
Download het PDF bestand
Type bekendmaking:
omgevingsvergunningZ-21-084606 – Gemeente Stadskanaal – Ontwerpbesluit omgevingsvergunning voor het uitbreiden van het aantal dieren binnen de bestaande stallen en het ambtshalve wijzigen van de voorschriften voor de activiteit milieu, Vledderhuizen 28 in Onstwedde

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Stadskanaal maakt bekend dat zij voornemens is, op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo), een omgevingsvergunning te verlenen en de voorschriften van een omgevingsvergunning ambtshalve te wijzigen voor:

  • -

    Vledderhuizen 28 in Onstwedde, het uitbreiden van het aantal dieren binnen de bestaande stallen en het ambtshalve wijzigen van de voorschriften voor de activiteit milieu.

Waar kunt u het ontwerp inzien?

Het ontwerpbesluit met daarin ook ons vormvrije m.e.r.-beoordelingsbesluit en bijbehorende stukken liggen vanaf 29 juni 2023 tot en met 9 augustus 2023 op werkdagen digitaal ter inzage in het gemeentehuis van de gemeente Stadskanaal. Kijk voor de actuele openingstijden op www.stadskanaal.nl.

U wilt reageren?

Tijdens de terinzagelegging kan iedereen een schriftelijke of mondelinge zienswijze geven over dit ontwerpbesluit. Een schriftelijke zienswijze kunt u sturen ter attentie van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Stadskanaal, Raadhuisplein 1, 9501 SZ Stadskanaal. Voor het geven van een mondelinge zienswijze vragen wij u om minimaal een week voor het einde van de terinzagelegging een afspraak te maken bij de gemeente.

Alleen personen die een zienswijze hebben ingediend, komen in beginsel in aanmerking een beroepschrift in te stellen.

U heeft nog vragen?

Als u nog vragen heeft, kunt u de gemeente van maandag t/m donderdag tussen 8.00 en 16.00 uur en op vrijdag tussen 8.00 en 12.00 uur telefonisch bereiken via het nummer 0599 631 631. Het e-mailadres is gemeente@stadskanaal.nl. Om u beter van dienst te kunnen zijn, verzoeken wij u het kenmerk bovenin deze publicatie te vermelden.