Gemeente Stadskanaal, voornemen verkoop grond

Publicatiedatum:
dinsdag 27 juni 2023
Originele publicatie downloaden:
Download het PDF bestand
Type bekendmaking:
overige overheidsinformatieGemeente Stadskanaal, voornemen verkoop grond

Kenmerk: Z-23-116626.

Burgemeester en wethouders van de gemeente Stadskanaal maken bekend het voornemen te hebben tot verkoop van grond. Het gaat hier om:

 

 • -

  een gedeelte ter grootte van circa 14 m² van het perceel thans kadastraal bekend gemeente Wildervank, sectie E, nummer 5458; plaatselijk bekend nabij Prunuslaan 2 in Stadskanaal;

 • -

  een gedeelte ter grootte van circa 14 m² van het perceel thans kadastraal bekend gemeente Onstwedde, sectie B, nummer 13182; plaatselijk bekend nabij Esperantolaan 2 te Stadskanaal;

 • -

  een gedeelte ter grootte van circa 14 m² van het perceel thans kadastraal bekend gemeente Onstwedde, sectie B, nummer 13211; plaatselijk bekend nabij ’t Fledderbos 16 te Stadskanaal;

 • -

  een gedeelte ter grootte van circa 14 m² van het perceel thans kadastraal bekend gemeente Onstwedde, sectie B, nummer 13053; plaatselijk bekend nabij Merelhof 16 te Stadskanaal.

 

De beoogde koper van de genoemde percelen grond is DELTA Fiber Netwerk B.V.

DELTA Fiber Netwerk B.V. realiseert een glasvezelnetwerk ten behoeve van de bewoners en bedrijven in (delen van) de kernen Stadskanaal en Musselkanaal in de gemeente Stadskanaal.

Gemeente Stadskanaal zal de genoemde stukken grond uitsluitend verkopen, ten behoeve van het plaatsen van zogenaamde Pop-stations. Pop staat hier voor ‘Point of Presence’ en omvat een technische ruimte ten behoeve van een glasvezelnetwerk of andere telecommunicatiedoeleinden. De afmetingen van een Pop-station zijn circa 5,50 X 2,48 X 2,60 meter (lengte X breedte X hoogte).

De genoemde percelen grond liggen in het aanleggebied voor het glasvezelnetwerk door DELTA Fiber Netwerk B.V. Daarom ziet de gemeente Stadskanaal DELTA Fiber Netwerk B.V. als enige serieuze gegadigde voor het kopen van de grond. Om die reden ziet de gemeente af van het bieden van gelegenheid aan eventuele andere geïnteresseerden om mee te dingen naar de betreffende stukken grond.

 

Belangstellende(n) voor koop

Iedere belangstellende die van mening is toch ook in aanmerking te komen voor de koop van (één of meerdere van) de genoemde stukken grond, als hierboven omschreven, dient hiertoe een schriftelijke en gemotiveerde reactie aan te leveren bij de gemeente Stadskanaal. Deze reactie moet uiterlijk binnen 20 dagen na de datum van deze bekendmaking zijn ontvangen door de gemeente. Deze reactie kan worden ingediend:

U kunt uw reactie ook persoonlijk afgeven in het gemeentehuis, Raadhuisplein 1, (9501SZ) Stadskanaal.

Kijk voor de openingstijden van het gemeentehuis op www.stadskanaal.nl

 

Vervolgprocedure

Wanneer zich geen andere belangstellende(n) meldt/melden bij de gemeente, zal de grond worden verkocht door de gemeente Stadskanaal zoals hierboven staat aangegeven.

 

Wanneer zich wel tijdig één of meer andere belangstellenden hebben gemeld bij de gemeente, zal het college van burgemeester en wethouders aan de hand van de voornoemde criteria beoordelen of deze belangstellende(n) tevens als serieuze gegadigde is/zijn aan te merken. Wanneer dan blijkt dat er meer dan één serieuze gegadigde is voor deze grond wordt niet overgegaan tot verkoop van de grond zoals hier is voorgenomen en bekendgemaakt.

 

Indien gewenst kunt u voor verdere informatie hieromtrent contact opnemen met het Klantcontactcentrum (KCC) van de gemeente Stadskanaal, per telefoon 0599 631 631 of per e-mail gemeente@stadskanaal.nl . Vermeld u daarbij dan het zaaknummer: Z-23-116626.