Z-23-116139 - Gemeente Stadskanaal - Weigering omgevingsvergunning (reguliere procedure) voor het aanleggen van een uitweg, Hanne Bruininghstraat 87 in Musselkanaal

Publicatiedatum:
donderdag 25 mei 2023
Originele publicatie downloaden:
Download het PDF bestand
Type bekendmaking:
omgevingsvergunningZ-23-116139 - Gemeente Stadskanaal - Weigering omgevingsvergunning (reguliere procedure) voor het aanleggen van een uitweg, Hanne Bruininghstraat 87 in Musselkanaal

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Stadskanaal maakt bekend dat op 24 mei 2023 een aanvraag voor een omgevingsvergunning op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) is geweigerd op basis van artikel 2.1.5.3.6a en 6b van de Algemene Plaatselijke Verordening:

- Hanne Bruininghstraat 87 in Musselkanaal, het aanleggen van een uitweg.

U wilt bezwaar maken?

Als u belanghebbende bent, kunt u tegen dit besluit bezwaar maken. U kunt dit doen door binnen zes weken na de verzenddatum van het besluit aan de aanvrager een gemotiveerd bezwaarschrift te richten aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Stadskanaal, Postbus 140, 9500 AC Stadskanaal.

Het bezwaarschrift moet ondertekend zijn en ten minste de volgende onderdelen bevatten:

 • 1.

  naam en adres;

 • 2.

  datum;

 • 3.

  een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht;

 • 4.

  de reden van bezwaar.

Een bezwaarschrift ingediend per e-mail wordt niet in behandeling genomen.

U wilt een voorlopige voorziening treffen?

Als onmiddellijke spoed dit vereist, bestaat de mogelijkheid om daarnaast een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening in te dienen bij de Voorzieningenrechter in Groningen (rechtbank Noord-Nederland, locatie Groningen, afdeling Bestuursrecht, Postbus 150, 9700 AD Groningen). Dit verzoek kan tevens digitaal worden ingediend bij de genoemde rechtbank via https://mijn.rechtspraak.nl/keuze. Hiervoor dient u wel te beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

U heeft nog vragen?

Als u nog vragen heeft, kunt u de gemeente van maandag t/m donderdag tussen 8.00 en 16.00 uur en op vrijdag tussen 8.00 en 12.00 uur telefonisch bereiken via het nummer 0599 631 631. Het e-mailadres is gemeente@stadskanaal.nl. Om u beter van dienst te kunnen zijn, verzoeken wij u het kenmerk bovenin deze publicatie te vermelden.