Z-22-110335 - Gemeente Stadskanaal - Intrekken omgevingsvergunning (reguliere procedure) voor nieuwbouw appartementen, kadastrale gemeente Onstwedde, sectie B, perceelnummers 7317. 13005 en 13006, Menistenlaan in Stadskanaal

Publicatiedatum:
woensdag 24 mei 2023
Originele publicatie downloaden:
Download het PDF bestand
Type bekendmaking:
omgevingsvergunningZ-22-110335 - Gemeente Stadskanaal - Intrekken omgevingsvergunning (reguliere procedure) voor nieuwbouw appartementen, kadastrale gemeente Onstwedde, sectie B, perceelnummers 7317. 13005 en 13006, Menistenlaan in Stadskanaal

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Stadskanaal maakt bekend dat de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo), ontvangen op 28 november 2022, op verzoek van de aanvrager op 20 april 2023 is ingetrokken:

- kadastrale gemeente Onstwedde, sectie B, perceelnummers 7317. 13005 en 13006, Menistenlaan in Stadskanaal, nieuwbouw appartementen.

Tegen het intrekken van aanvragen door de aanvrager kan geen bezwaar worden ingediend. Deze publicatie betreft slechts een wettelijk verplichte kennisgeving.

U heeft nog vragen?

Als u nog vragen heeft, kunt u de gemeente van maandag t/m donderdag tussen 8.00 en 16.00 uur en op vrijdag tussen 8.00 en 12.00 uur telefonisch bereiken via het nummer 0599 631 631. Het e-mailadres is gemeente@stadskanaal.nl. Om u beter van dienst te kunnen zijn, verzoeken wij u het kenmerk bovenin deze publicatie te vermelden.