Gemeente Stadskanaal, voornemen verkoop grond aan gemeente Westerwolde

Publicatiedatum:
woensdag 24 mei 2023
Originele publicatie downloaden:
Download het PDF bestand
Type bekendmaking:
overige overheidsinformatieGemeente Stadskanaal, voornemen verkoop grond aan gemeente Westerwolde

Kenmerk: Z-23-117525.

Burgemeester en wethouders van de gemeente Stadskanaal maken bekend, dat een ieder daarvan kennis kan nemen, het voornemen te hebben tot verkoop van enkele percelen grond aan de gemeente Westerwolde.

 

Het gaat hier om de gehele percelen thans kadastraal bekend gemeente Vlagtwedde, sectie G, nummers:

 • -

  7743, ter grootte van 73.535 m2;

 • -

  7744, ter grootte van 21.105 m2;

 • -

  7745, ter grootte van 31.800 m2;

 • -

  8164, ter grootte van 17.389 m2;

samen groot 143.829 m2 (14 ha 38 are 29 ca),

plaatselijk bekend gelegen nabij Boswijklaan en Braamberg te Ter Apelkanaal, gelegen in de gemeente Westerwolde.

 

Ter plaatse geldt het bestemmingsplan ‘Station Zuid Groningen (TenneT)’, vastgesteld op 15 december 2021. Deze grond is vrijwel geheel bestemd voor elektriciteitsvoorzieningen, ten behoeve van hoog- en middenspanning, met landschappelijke inpassing.

 

De gemeente Stadskanaal verkoopt de grond uitsluitend ten behoeve van het realiseren van een 380kV-elektriciteitsstation door TenneT TSO B.V. en een 110 kV-elektriciteitsstation door Enexis Netbeheer B.V. aldaar. Vanwege de ligging in de gemeente Westerwolde en het feit dat die gemeente de infrastructurele voorzieningen en inpassing realiseert, meent de gemeente Stadskanaal dat de gemeente Westerwolde de enige serieuze gegadigde is voor het kopen van de grond. Om die reden ziet de gemeente Stadskanaal af van het bieden van gelegenheid aan eventuele andere geïnteresseerden om mee te dingen naar deze grond.