Z-22-110828 – Gemeente Stadskanaal – Vooraankondiging bestemmingsplan "Landelijk gebied, Wessinghuizerweg bij 11A en Vosseberg 4" in Onstwedde

Publicatiedatum:
woensdag 17 mei 2023
Originele publicatie downloaden:
Download het PDF bestand
Type bekendmaking:
ruimtelijk plan of omgevingsdocumentZ-22-110828 – Gemeente Stadskanaal – Vooraankondiging bestemmingsplan "Landelijk gebied, Wessinghuizerweg bij 11A en Vosseberg 4" in Onstwedde

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Stadskanaal maakt, overeenkomstig artikel 1.3.1 van het Besluit ruimtelijke ordening (Bro), bekend dat zij het bestemmingsplan "Landelijk gebied, Wessinghuizerweg bij 11A en Vosseberg 4" met het planidentificatienummer NL.IMRO.0037.BP2205- voorbereiden. Het plangebied betreft de percelen kadastraal bekend Gemeente Onstwedde, sectie R, nummer 1927 en sectie T, nummers 708 en 709, respectievelijk Wessinghuizerweg bij 11A en Vosseberg 4 in Onstwedde.

Wat is de aanleiding?

De directe aanleiding voor dit bestemmingsplan is het realiseren van een woning middels de Ruimte voor Ruimteregeling.

Waar kunt u het bestemmingsplan inzien?

Op dit moment ligt het bestemmingsplan nog niet ter inzage en is er nog geen inspraak mogelijk. Deze publicatie betreft slechts een wettelijk verplichte bekendmaking. Over het beleidsvoornemen vindt vooroverleg plaats met betrokken instanties. Als het ontwerpbestemmingsplan ter inzage komt, kunt u een zienswijze indienen. Wij maken dit bekend door een aparte publicatie.

U wilt nadere informatie?

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met M. de Heer via telefoonnummer (0599) 631 631.

U heeft nog vragen?

Als u nog vragen heeft, kunt u de gemeente van maandag t/m donderdag tussen 8.00 en 16.00 uur en op vrijdag tussen 8.00 en 12.00 uur telefonisch bereiken via het nummer 0599 631 631. Het e-mailadres is gemeente@stadskanaal.nl. Om u beter van dienst te kunnen zijn, verzoeken wij u het kenmerk bovenin deze publicatie te vermelden.