Subsidieregeling Welzijn en Zorg Stadskanaal 2018

Publicatiedatum:
vrijdag 12 mei 2023
Originele publicatie downloaden:
Download het PDF bestand
Type bekendmaking:
algemeen verbindend voorschrift (verordening)Gemeente Stadskanaal: Wijzigingsbesluit Subsidieregeling Welzijn en Zorg Stadskanaal 2018 en Vaststellen wijziging subsidieplafond 2023 Welzijn en Zorg

 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Stadskanaal;

 

gelet op de Algemene Subsidieverordening gemeente Stadskanaal 2018;

 

gelet op de wens de algemene Inloopvoorziening De Regenboog te verbreden en te continueren;

 

b e s l u i t e n :

 

de Subsidieregeling Welzijn en Zorg Stadskanaal 2018:

 

Artikel I Wijziging Subsidieregeling

Onderdeel A

artikel 5.1, leden vier en zeven te wijzigen, zodat deze komen te luiden:

  • 4.

    De subsidie wordt verstrekt aan Cosis voor de algemene Inloopvoorziening De Regenboog en aan Elker voor het 4-uurs begeleid wonen jongeren.

  • 7.

    De subsidie aan Cosis wordt per kwartaal in gelijke delen bevoorschot. De subsidie aan Elker wordt jaarlijks verstrekt.

 

Onderdeel B Wijziging subsidieplafond

In de bijlage 1. wordt het subsidieplafond gewijzigd € 4.251.345,00

 

Onderdeel C Wijziging onderdeel Subsidieverdeling Opvang, beschermd en begeleid wonen

in de bijlage 1. wordt het subsidiebedrag voor het onderdeel Subsidieverdeling Opvang, beschermd en begeleid wonen alsmede Inloopvoorziening De Regenboog gewijzigd in € 466.300,00

 

Artikel II Inwerkingtreding

dit besluit treedt in werking op de dag nadat het bekend is gemaakt.

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van 2 mei 2023.

Het college van burgemeester en wethouders

de heer G.J. van der Zanden de heer K. Sloots

secretaris burgemeester