Gemeente Stadskanaal - Verleende standplaatsvergunning, terrein nabij ingang sportpark ‘De Boskamp’ in Onstwedde

Publicatiedatum:
vrijdag 5 mei 2023
Originele publicatie downloaden:
Download het PDF bestand
Type bekendmaking:
overige overheidsinformatieGemeente Stadskanaal - Verleende standplaatsvergunning, terrein nabij ingang sportpark ‘De Boskamp’ in Onstwedde

Kenmerk: Z-23-115086/D/23/285915

Burgemeester en wethouders van de gemeente Stadskanaal maken bekend dat zij een vergunning hebben verleend voor het innemen van een standplaats aan de Lijnackerslaan te Onstwedde / ingang terrein sportpark ‘De Boskamp’ (ten westen van het adres Lijnackerslaan 38; naast de container voor kledinginzameling) ten behoeve van de verkoop van patat, kip en geringe eetwaren.

 

De vergunning is verleend, op grond van artikel 5.2.3.2 van de Algemene Plaatselijke Verordening Stadskanaal 2008 (APV), voor de periode van 8 mei 2023 tot 8 mei 2024.

Verkoop kan plaatsvinden van maandag tot en met donderdag (tussen 10:00 en 20:00 uur).

De vergunning is op 2 mei 2023 verzonden aan de aanvrager.

 

U wilt bezwaar maken?

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden tegen dit besluit bezwaar maken. U kunt dit doen door binnen zes weken na de hierboven genoemde verzenddatum van het besluit aan de aanvrager een gemotiveerd bezwaarschrift te richten aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Stadskanaal; Postbus 140, 9500 AC Stadskanaal.

Het bezwaarschrift moet ondertekend zijn en ten minste de volgende onderdelen bevatten:

 • -

  uw naam en adres;

 • -

  de datum;

 • -

  een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht;

 • -

  de reden van bezwaar.

Een bezwaarschrift ingediend per e-mail wordt niet in behandeling genomen.

 

U heeft nog vragen?

Als u nog vragen heeft, kunt u de gemeente van maandag t/m donderdag tussen 8.00 en 16.00 uur en op vrijdag tussen 8.00 en 12.00 uur telefonisch bereiken via het nummer 0599 631 631.

Het e-mailadres is gemeente@stadskanaal.nl.

Om u beter van dienst te kunnen zijn, verzoeken wij u het kenmerk bovenin deze publicatie te vermelden.