Z-22-102530 - Gemeente Stadskanaal –Ontwerpbestemmingsplan "Stadskanaal kern, Utrechtselaan” in Stadskanaal

Publicatiedatum:
woensdag 12 april 2023
Originele publicatie downloaden:
Download het PDF bestand
Type bekendmaking:
ruimtelijk plan of omgevingsdocumentZ-22-102530 - Gemeente Stadskanaal –Ontwerpbestemmingsplan "Stadskanaal kern, Utrechtselaan” in Stadskanaal

Burgemeester en wethouders van de gemeente Stadskanaal maken bekend dat zij voornemens is, op grond van de Wet ruimtelijke ordening, een bestemmingsplan vast te stellen en dat het ontwerpbestemmingsplan “Stadskanaal kern, Utrechtselaan” (NL.IMRO.0037.BP2212-on01) gedurende een termijn van zes weken voor eenieder ter inzage ligt.

Het plangebied omvat de open plek tussen de bestaande woningen aan de Utrechtselaan 9 en 13, kadastraal bekend Gemeente Onstwedde, sectie B, perceelnummer 12905 (gedeeltelijk) in Stadskanaal

Wat is de aanleiding?

De directe aanleiding voor dit bestemmingsplan is bieden van een bouwmogelijkheid voor twee vrijstaande woningen aan de Utrechtselaan. Op dit moment is de bestemming Groenvoorzieningen en hierbinnen is het niet toegestaan woningen te bouwen.

Met dit ontwerpbestemmingsplan wordt de bouw van twee woningen ter plaatse van het bestaande grasveld mogelijk gemaakt.

Waar kunt u het ontwerp inzien?

Het ontwerpbestemmingsplan met de bijbehorende stukken liggen vanaf 13 april tot en met 23 mei 2023 voor eenieder ter inzage. voor eenieder ter inzage. U kunt het ontwerp met de bijbehorende stukken in digitale vorm raadplegen en verkrijgen op www.ruimtelijkeplannen.nl (NL.IMRO.0037.BP2212-on01) en op www.stadskanaal.nl/bekendmakingen.

Tevens kunt u het bestemmingsplan met bijbehorende stukken op werkdagen digitaal inzien bij de publieksbalie in het gemeentehuis, Raadhuisplein 1 in Stadskanaal. Kijk voor de actuele openingstijden op www.stadskanaal.nl.

U wilt reageren?

U kunt vanaf 13 april tot en met 23 mei 2023 uw zienswijze kenbaar maken over het ontwerpbestemmingsplan en de bijbehorende stukken. Dit kunt u schriftelijk doen door een brief te richten aan de gemeenteraad, Postbus 140, 9500 AC Stadskanaal. U kunt dit ook mondeling doen door minimaal een week voor het einde van de terinzagelegging te bellen om een afspraak te maken met de heer M. de Heer (0599 631 631).

Indien u een zienswijze heeft ingediend wordt u in de gelegenheid gesteld om uw zienswijze mondeling toe te lichten aan een afvaardiging van de gemeenteraad (hoorcommissie).

U heeft nog vragen?

Als u nog vragen heeft, kunt u de gemeente van maandag t/m donderdag tussen 8.00 en 16.00 uur en op vrijdag tussen 8.00 en 12.00 uur telefonisch bereiken via het nummer 0599 631 631. Het e mailadres is gemeente@stadskanaal.nl. Om u beter van dienst te kunnen zijn, verzoeken wij u het kenmerk bovenin deze publicatie te vermelden.