Z-22-102530 - Gemeente Stadskanaal – vastgesteld bestemmingsplan “Stadskanaal Kern, Prins Hendriklaan en Wilhelminalaan” in Stadskanaal

Publicatiedatum:
donderdag 6 april 2023
Originele publicatie downloaden:
Download het PDF bestand
Type bekendmaking:
ruimtelijk plan of omgevingsdocumentZ-22-102530 - Gemeente Stadskanaal – vastgesteld bestemmingsplan “Stadskanaal Kern, Prins Hendriklaan en Wilhelminalaan” in Stadskanaal

Burgemeester en wethouders van de gemeente Stadskanaal maken bekend dat de gemeenteraad, op grond van artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening, op 27 maart 2023 het bestemmingsplan ‘Stadskanaal Kern, Prins Hendriklaan en Wilhelminalaan’ (NL.IMRO.0037.BP2211-vs01) heeft vastgesteld.

Het plangebied ligt op de kruising van de Prins Hendriklaan met de Wilhelminalaan in Stadskanaal.

Wat is de aanleiding?

De directe aanleiding voor het bestemmingsplan is het realiseren van negen woningen. Op deze locatie hebben vroeger woningen gestaan en deze zijn gesloopt. Door dit nieuwe bestemmingsplan is het mogelijk negen woningen te bouwen. Het geldende bestemmingsplan 'Correctieve en Partiele Herziening Stadskanaal Kern' kent bouwregels die niet passen bij de voorgenomen ontwikkeling. Met dit bestemmingsplan wordt deze ontwikkeling mogelijk gemaakt.

Waar kunt u het bestemmingsplan inzien?

Het bestemmingsplan met bijbehorende stukken liggen vanaf 6 april 2023 tot en met 18 mei 2023 voor eenieder ter inzage. U kunt het bestemmingsplan met de bijbehorende stukken in digitale vorm raadplegen en verkrijgen op www.ruimtelijkeplannen.nl (NL.IMRO.0037.BP2211-vs01) en op www.stadskanaal.nl/bekendmakingen. Tevens kunt u het bestemmingsplan met bijbehorende stukken op werkdagen digitaal inzien bij de publieksbalie in het gemeentehuis, Raadhuisplein 1 in Stadskanaal. Kijk voor de actuele openingstijden op www.stadskanaal.nl.

U wilt beroep instellen over het raadsbesluit?

Gedurende de bovengenoemde termijn van zes weken kan door een ieder beroep worden ingesteld. Het beroepschrift moet worden ingediend bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (Postbus 20019, 2500 EA Den Haag). Het beroepschrift moet worden ondertekend en moet tenminste bevatten: naam en adres van de indiener, dagtekening, omschrijving van het besluit waartegen het beroep zich richt en de gronden van het beroep. Beroep kan worden ingesteld binnen zes weken vanaf de dag dat het besluit ter inzage is gelegd.

U wilt een voorlopige voorziening treffen?

Als onmiddellijke spoed dit vereist, bestaat de mogelijkheid om daarnaast een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening over het bestemmingsplan in te dienen bij de Voorzieningenrechter in Groningen (rechtbank Noord-Nederland, locatie Groningen, afdeling Bestuursrecht, Postbus 150, 9700 AD Groningen). Dit verzoek kan tevens digitaal worden ingediend bij de genoemde rechtbank via www.rechtspraak.nl/Bestuursrecht. Hiervoor dient u wel te beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden. Dit levert een schorsende werking van het betreffende besluit op.

U wilt nadere informatie?

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de heer M. de Heer van de gemeente Stadskanaal, telefoonnummer 0599 631 631.

U heeft nog vragen?

Als u nog vragen heeft, kunt u de gemeente van maandag t/m donderdag tussen 8.00 en 16.00 uur en op vrijdag tussen 8.00 en 12.00 uur telefonisch bereiken via het nummer 0599 631 631. Het e mailadres is gemeente@stadskanaal.nl. Om u beter van dienst te kunnen zijn, verzoeken wij u het kenmerk bovenin deze publicatie te vermelden.