Z-23-114634 - Gemeente Stadskanaal - Verleende omgevingsvergunning (reguliere procedure) voor het kappen van twee wilgen, Oosterstraat 39 in Stadskanaal

Publicatiedatum:
vrijdag 31 maart 2023
Originele publicatie downloaden:
Download het PDF bestand
Type bekendmaking:
omgevingsvergunningZ-23-114634 - Gemeente Stadskanaal - Verleende omgevingsvergunning (reguliere procedure) voor het kappen van twee wilgen, Oosterstraat 39 in Stadskanaal

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Stadskanaal heeft besloten om de volgende omgevingsvergunning op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) te verlenen en heeft de beschikking op de hieronder vermelde datum verzonden aan de aanvrager:

Oosterstraat 39 in Stadskanaal, het kappen van twee wilgen, 29 maart 2023.

U wilt bezwaar maken?

Als u belanghebbende bent, kunt u tegen dit besluit bezwaar maken. U kunt dit doen door binnen zes weken na de verzenddatum van het besluit aan de aanvrager een gemotiveerd bezwaarschrift te richten aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Stadskanaal, Postbus 140, 9500 AC Stadskanaal.

Het bezwaarschrift moet ondertekend zijn en ten minste de volgende onderdelen bevatten:

 • 1.

  naam en adres;

 • 2.

  datum;

 • 3.

  een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht;

 • 4.

  de reden van bezwaar.

Een bezwaarschrift ingediend per e-mail wordt niet in behandeling genomen.

U wilt een voorlopige voorziening treffen?

Als onmiddellijke spoed dit vereist, bestaat de mogelijkheid om daarnaast een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening in te dienen bij de Voorzieningenrechter in Groningen (rechtbank Noord-Nederland, locatie Groningen, afdeling Bestuursrecht, Postbus 150, 9700 AD Groningen). Dit verzoek kan tevens digitaal worden ingediend bij de genoemde rechtbank via https://mijn.rechtspraak.nl/keuze. Hiervoor dient u wel te beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

U heeft nog vragen?

Als u nog vragen heeft, kunt u de gemeente van maandag t/m donderdag tussen 8.00 en 16.00 uur en op vrijdag tussen 8.00 en 12.00 uur telefonisch bereiken via het nummer 0599 631 631. Het e-mailadres is gemeente@stadskanaal.nl. Om u beter van dienst te kunnen zijn, verzoeken wij u het kenmerk bovenin deze publicatie te vermelden.