Z-22-102528 – Gemeente Stadskanaal – Vooraankondiging bestemmingsplan "Stadskanaal Kern, Utrechtselaan" in Stadskanaal

Publicatiedatum:
woensdag 22 maart 2023
Originele publicatie downloaden:
Download het PDF bestand
Type bekendmaking:
ruimtelijk plan of omgevingsdocumentZ-22-102528 – Gemeente Stadskanaal – Vooraankondiging bestemmingsplan "Stadskanaal Kern, Utrechtselaan" in Stadskanaal

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Stadskanaal maakt, overeenkomstig artikel 1.3.1 van het Besluit ruimtelijke ordening (Bro), bekend dat zij het bestemmingsplan "Stadskanaal Kern, Utrechtselaan" met het planidentificatienummer NL.IMRO.0037.BP2212- voorbereiden.

Het plangebied omvat de open plek tussen de bestaande woningen aan de Utrechtselaan 9 en 13, kadastraal bekend Gemeente Onstwedde, sectie B, perceelnummer 12905 (gedeeltelijk) in Stadskanaal.

Wat is de aanleiding?

De directe aanleiding voor dit bestemmingsplan is het is bieden van een bouwmogelijkheid voor twee vrijstaande woningen aan de Utrechtselaan. Op dit moment is de bestemming Groenvoorzieningen en hierbinnen is het niet toegestaan woningen te bouwen. Daarom is een nieuw bestemmingsplan gemaakt die hier wel in voorziet.

Waar kunt u het bestemmingsplan inzien?

Op dit moment ligt het bestemmingsplan nog niet ter inzage en is er nog geen inspraak mogelijk. Deze publicatie betreft slechts een wettelijk verplichte bekendmaking.

Over het beleidsvoornemen vindt vooroverleg plaats met betrokken instanties. Als het ontwerpbestemmingsplan ter inzage komt, kunt u een zienswijze indienen. Wij maken dit bekend door een aparte publicatie.

U wilt nadere informatie?

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met de heer M. de Heer via telefoonnummer (0599) 631 631.

U heeft nog vragen?

Als u nog vragen heeft, kunt u de gemeente van maandag t/m donderdag tussen 8.00 en 16.00 uur en op vrijdag tussen 8.00 en 12.00 uur telefonisch bereiken via het nummer 0599 631 631. Het e-mailadres is gemeente@stadskanaal.nl. Om u beter van dienst te kunnen zijn, verzoeken wij u het kenmerk bovenin deze publicatie te vermelden.