Gemeente Stadskanaal, voornemen ruil van grond, vanwege grenscorrectie

Publicatiedatum:
vrijdag 17 maart 2023
Originele publicatie downloaden:
Download het PDF bestand
Type bekendmaking:
overige overheidsinformatieGemeente Stadskanaal, voornemen ruil van grond, vanwege grenscorrectie

Kenmerk: Z-19-061493.

Burgemeester en wethouders van de gemeente Stadskanaal maken bekend het voornemen te hebben over te gaan tot ruil van een stuk grond, met de eigenaar van het direct aangrenzende perceel.

 

Het gaat om een gedeelte van het perceel, thans kadastraal bekend,

- gemeente Onstwedde, sectie C, nummer 11803, ter grootte van circa 36 m2 ;

 

plaatselijk bekend gelegen achter Marktstraat 43 en 45 te Musselkanaal.

De strook grond is erf met verharding.

 

De gemeente is van mening dat de beoogde verkrijger, zijnde de eigenaar van het direct aangrenzende perceel Marktstraat 45, 9581 AC MUSSELKANAAL, de enige serieuze gegadigde is, omdat:

 • -

  partijen over en weer al jarenlang een strook grond van elkaar in gebruik en bezit hebben;

 • -

  zodoende de werkelijke erfgrenzen niet overeenkomen met de kadastrale perceelgrenzen;

 • -

  partijen wensen deze bestaande situatie formeel te regelen; een grenscorrectie.

Om die reden ziet de gemeente af van het bieden van gelegenheid aan andere geïnteresseerden om mee te dingen naar de betreffende stukken grond.

 

Belangstellende(n)

Iedere belangstellende die van mening is eveneens serieuze gegadigde te zijn voor de bovengenoemde strook grond dient hiervoor een schriftelijke en gemotiveerde reactie aan te leveren. Deze reactie moet uiterlijk binnen 20 dagen na de datum van bekendmaking van dit voornemen door de gemeente zijn ontvangen.

U kunt uw reactie sturen:

 • -

  per e-mail, naar gemeente@stadskanaal.nl

 • -

  per post, naar Postbus 140, 9500 AC Stadskanaal

 

U kunt uw reactie ook persoonlijk afgeven in het gemeentehuis, Raadhuisplein 1 in Stadskanaal. Raadpleegt u de website voor de openingstijden van het gemeentehuis.

 

Vervolgprocedure

Wanneer de gemeente geen tijdige reactie(s) heeft ontvangen, wordt besloten tot ruil van het perceel grond zoals voorgenomen en bekend gemaakt.

Wanneer zich wel tijdig één of meer andere belangstellenden hebben gemeld bij de gemeente, zal het college van burgemeester en wethouders aan de hand van de voornoemde criteria beoordelen of deze belangstellende(n) tevens als serieuze gegadigde is/zijn aan te merken. Wanneer dan blijkt dat er meer dan één serieuze gegadigde is voor deze grond wordt niet overgegaan tot ruil van de grond zoals hier is voorgenomen en bekendgemaakt.

 

Vermeld in uw reactie en of contact met de gemeente hierover het zaaknummer: Z-19-061493.