Nadere regels Jeugdhulp Stadskanaal 2022

Publicatiedatum:
dinsdag 28 februari 2023
Originele publicatie downloaden:
Download het PDF bestand
Type bekendmaking:
algemeen verbindend voorschrift (verordening)Wijzigingsbesluit Nadere regels Jeugdhulp Stadskanaal 2022 (Z-22-111033/D/23/275157)

 

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Stadskanaal;

 

gelet op de wens om de PGB tarieven Jeugd voor het jaar 2023 aan te passen;

 

b e s l u i t :

 

vast te stellen de navolgende wijziging van de Nadere regels Jeugdhulp Stadskanaal 2022:

 

Artikel I Wijziging Nadere Regels

In de Nadere regels Jeugdhulp Stadskanaal 2022, Bijlage 1 wijzigen met de volgende tarieven:

 

Pgb tarieven jeugdhulp

eenheid

Tarief Professionele

zorg

Tarief sociaal netwerk

Begeleiding individueel/gezin

uur

€ 44,98

€ 18,12

Begeleiding groep

dagdeel

€ 46,54

-

Persoonlijke verzorging

uur

€ 40,52

€ 18,12

Verblijf/logeren

etmaal

€ 132,72

€ 23,10

Vervoer

enkele reis

€ 4,00

€ 1,90

 

Artikel II Inwerkingtreding

Dit besluit treedt één dag na bekendmaking in werking met terugwerkende kracht naar 1 januari 2023.

Aldus vastgesteld in de vergadering van 21 februari 2023.

College van burgemeester en wethouders

de heer G.J. van der Zanden de heer K. Sloots

burgemeester secretaris