Beleidsregels Noodfonds Armoede gemeente Stadskanaal 2023

Publicatiedatum:
maandag 27 februari 2023
Originele publicatie downloaden:
Download het PDF bestand
Type bekendmaking:
beleidsregel



Wijzigingsbesluit Beleidsregels Noodfonds Armoede gemeente Stadskanaal 2023

 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Stadskanaal;

 

overwegende dat er een landelijke Tijdelijke Noodfonds Energie is vastgesteld;

 

dat deze landelijke Tijdelijke Noodfonds Energie is bestemd voor kwetsbare huishoudens met een hoge energierekening;

 

dat het Tijdelijke Noodfonds Energie aan deze huishoudens een deel van de energierekening van oktober 2022 tot en met maart 2023 betaalt, indien wordt voldaan aan de gestelde voorwaarden;

 

dat het Tijdelijke Noodfonds Energie moet worden gezien als een voorliggende voorziening;

 

b e s l u i t e n :

 

Artikel I wijziging artikel 7

de Beleidsregels Noodfonds Armoede gemeente Stadskanaal 2023 door artikel 7 Vangnet te wijzigen door een tweede lid aan het artikel toe te voegen luidende als volgt:

  • 2.

    Burgemeester en wethouders kunnen aan aanvragers aanvullende middelen verstrekken op grond van deze beleidsregels indien de middelen uit andere landelijke regeling of landelijk Noodfonds ontoereikend zijn. De middelen vanuit het Noodfonds worden verstrekt onder aftrek van de middelen vanuit de andere landelijke regeling of landelijk Noodfonds.

 

het artikel komt dan als volgt te luiden:

  • 1.

    Het Noodfonds is een vangnetregeling. Dat betekent dat, indien ter afwending van de noodsituatie, zoals omschreven in artikel 1 van deze beleidsregels, een beroep gedaan kan worden op een andere landelijke regeling of een landelijk Noodfonds, de aanvrager hierop eerst een beroep moet doen.

  • 2.

    Burgemeester en wethouders kunnen aan aanvragers aanvullende middelen verstrekken op grond van deze beleidsregels indien de middelen uit andere landelijke regeling of landelijk Noodfonds ontoereikend zijn. De middelen vanuit het Noodfonds worden verstrekt onder aftrek van de middelen vanuit de andere landelijke regeling of landelijk Noodfonds.

 

Artikel II inwerkingtreding

de wijziging genoemd onder artikel I treedt één dag na bekendmaking in werking, met terugwerkende kracht naar 1 februari 2023.

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van 21 februari 2023,

Het college van Burgemeester en wethouders

de heer G.J. van der Zanden de heer K. Sloots

secretaris burgemeester