Verordening op de heffing en de invordering van onroerendezaakbelastingen 2023

Publicatiedatum:
vrijdag 24 februari 2023
Originele publicatie downloaden:
Download het PDF bestand
Type bekendmaking:
algemeen verbindend voorschrift (verordening)Gemeente Stadskanaal: wijziging Verordening onroerendezaakbelastingen Stadskanaal 2023 (Z-22-108514/D/22/269940)

De raad van de gemeente Stadskanaal;

 

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 3 februari 2023, nr. Z-22-108514/D/22/269940;

 

 

b e s l u i t :

 

 

onderdeel A:

De tarieven voor de onroerendezaakbelastingen (ozb) aan te passen en daartoe artikel 5, eerste lid van de verordening onroerendezaakbelastingen 2023 te wijzigen (1e wijziging), zodat het lid komt te luiden:

 

“het tarief van de belasting bedraagt een percentage van de heffingsmaatstaf. Het percentage bedraagt voor:

 • a.

  de gebruikersbelasting 0,3541;

 • b.

  de eigenarenbelasting:

  • 1.

   voor onroerende zaken die in hoofdzaak tot woning dienen 0,1463;

  • 2.

   voor onroerende zaken die niet in hoofdzaak tot woning dienen 0,4433.”

 

Onderdeel B:

dat de wijziging genoemd onder A in werking treedt de dag volgend op de dag van bekendmaking, met terugwerkende kracht naar 1 januari 2023.

 

 

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 20 februari 2023.

 

 

De raad

 

 

 

de heer H.R. Kastermans

Plv. raadsgriffier