Gemeente Stadskanaal, voornemen verkoop van grond ten behoeve van een openbare nutsvoorziening

Publicatiedatum:
donderdag 9 februari 2023
Originele publicatie downloaden:
Download het PDF bestand
Type bekendmaking:
overige overheidsinformatieGemeente Stadskanaal, voornemen verkoop van grond ten behoeve van een openbare nutsvoorziening

Kenmerk: Z-23-112903.

Burgemeester en wethouders van de gemeente Stadskanaal maken bekend het voornemen te hebben tot verkoop van een stuk grond aan Enexis Netbeheer B.V. Deze grond is een gedeelte van het perceel nu kadastraal bekend:

- gemeente Onstwedde, sectie W, nummer 1742, ter grootte van circa 32 m2.

 

Het betreft een gedeelte openbare ruimte (berm), gelegen aan de 3e Oomsberg te Vledderveen, ter hoogte van en tegenover het pand 3e Oomsberg 36, 9585 PG Vledderveen.

 

De grond mag door Enexis Netbeheer B.V. uitsluitend gebruikt worden voor een specifiek, beperkt doel: als ondergrond voor een nog te realiseren elektriciteitsstation (Pacto 20), ten behoeve van een openbare nutsvoorziening, te weten het elektriciteitsnetwerk.

De realisatie van dit station is noodzakelijk voor een goed en stabiel elektriciteitsnetwerk. Dit is een publiek belang.

 

Vanwege het specifiek en beperkt toegestane gebruik van de grond en het feit dat Enexis Netbeheer B.V. de enige netbeheerder voor elektriciteits- en gasaansluitingen op deze locatie is, meent de gemeente dat Enexis Netbeheer B.V. slechts de enige serieuze gegadigde is voor aankoop van het genoemde stuk grond . Daarom ziet de gemeente af van het bieden van gelegenheid aan eventuele andere geïnteresseerden om mee te dingen naar deze grond.