Gemeente Stadskanaal – intrekkingsbesluit Beleidsregels Eenmalige energietoeslag gemeente Stadskanaal 2023

Publicatiedatum:
vrijdag 27 januari 2023
Originele publicatie downloaden:
Download het PDF bestand
Type bekendmaking:
ander besluit van algemene strekkingGemeente Stadskanaal – intrekkingsbesluit Beleidsregels Eenmalige energietoeslag gemeente Stadskanaal 2023

 

 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Stadskanaal;

 

Overwegende dat:

 

  • het Voorstel van wet tot wijziging van de Participatiewet in verband met het eenmalig categoriaal verstrekken van een energietoeslag aan huishoudens met een laag inkomen in 2023 van kracht wordt in juni 2023;

 

B e s l u i t :

 

  • 1.

    De Beleidsregels Eenmalige energietoeslag gemeente Stadskanaal 2023 in te trekken.

 

  • 2.

    De intrekking geschiedt op de dag van bekendmaking.

 

  • 3.

    Eventuele aanvragen voor de intrekkingsdatum zullen worden afgehandeld conform de Beleidsregels Eenmalige energietoeslag gemeente Stadskanaal 2023.

 

 

Aldus besloten in de vergadering van 24 januari 2023

 

 

Het college van Burgemeester en wethouders

de heer G.J. van der Zanden de heer K. Sloots

secretaris burgemeester