Gemeente Stadskanaal: aanwijzingsbesluit marktmeesters en plaatsvervangende marktmeesters

Publicatiedatum:
vrijdag 13 januari 2023
Originele publicatie downloaden:
Download het PDF bestand
Type bekendmaking:
ander besluit van algemene strekkingGemeente Stadskanaal: aanwijzingsbesluit marktmeesters en plaatsvervangende marktmeesters

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Stadskanaal

 

Gelet op:

- artikel 160, eerste lid, sub h van de Gemeentewet;

- artikel 5:11 van de Algemene wet bestuursrecht;

- artikel 1 onder 5 van de Verordening Warenmarkten gemeente Stadskanaal 2022;

 

besluit:

 

  • 1.

    met ingang van 11 juni 2022 aan te wijzen als marktmeester in de gemeente Stadskanaal belast met de naleving van het bepaalde bij of krachtens de Verordening Warenmarkten gemeente Stadskanaal 2022 voor wat betreft de markt Stadskanaal: de heer K. van Dijk, geboren 22 januari 1971 en de heer M. Vlap, geboren 9 juli 1960 als zijn vervanger;

 

  • 2.

    met ingang van 11 juni 2022 aan te wijzen als marktmeester in de gemeente Stadskanaal belast met de naleving van het bepaalde bij of krachtens de Verordening Warenmarkten gemeente Stadskanaal 2022 voor wat betreft de markt Musselkanaal: de heer M. Vlap, geboren 9 juli 1960 en de heer K. van Dijk, geboren 22 januari 1971 als zijn vervanger.

 

  • 3.

    Het aanwijzingsbesluit treedt in werking één dag na bekendmaking en werkt terug tot en met 11 juni 2022.

Stadskanaal, 10 januari 2023.

Burgemeester en wethouders

de heer G.J. van der Zanden

secretaris de heer K. Sloots

burgemeester