Subsidieregeling Wonen en Voorzieningen Stadskanaal 2018

Publicatiedatum:
vrijdag 23 december 2022
Originele publicatie downloaden:
Download het PDF bestand
Type bekendmaking:
algemeen verbindend voorschrift (verordening)Gemeente Stadskanaal: Wijziging Subsidieregeling Wonen en Voorzieningen Stadskanaal 2018 en Vaststellen Subsidieplafond 2023 Wonen en Voorzieningen (Z-22-108744/D/22/266439)

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Stadskanaal;

 

Gelet op de Algemene Subsidieverordening gemeente Stadskanaal 2018;

 

Gelet op de bijlage van de Subsidieregeling Wonen en Voorzieningen Stadskanaal 2018;

 

Gelet op het feit dat de Nellie Cooman games zijn gestopt;

 

Gelet op het besluit om de Freddie Pranger Memorial gedurende 5 jaar te subsidiëren;

 

Gelet op de vaststelling van de programmabegroting 2023 door de gemeenteraad;

 

Gelet op de verplichting van het college om de subsidieplafonds voor 2023 opnieuw vast te stellen;

 

 

B e s l u i t :

 

 

Onderdeel I

Artikel 4.1, vierde lid, onder a van de Subsidieregeling Wonen en Voorzieningen Stadskanaal 2018 te wijzigen, zodat deze komt te luiden:

  • a.

    de organisatie van de Freddie Pranger Memorial

     

Onderdeel II

De bijlage van de Subsidieregeling Wonen en Voorzieningen Stadskanaal 2018 te wijzigen, zodat deze komt te luiden:

 

Subsidieplafond 2023 Wonen en Voorzieningen

 

Op basis van de begroting 2023 bedraagt het subsidieplafond € 1.829.020,- voor Wonen en Voorzieningen.

 

Subsidieverdeling 2023 Wonen en Voorzieningen

 

Subsidieverdeling Verkeer

€ 850,-

Buurtbusvereniging Westerwolde

€ 850,-

Subsidieverdeling Bibliotheekwerk

€ 834.600,-

Stichting Biblionet Groningen

€ 834.600,-

Subsidieverdeling Sport (excl. Sportfonds)

€ 468.585,-

Freddie Pranger Memorial

€ 10.000,-

GO Sports (incl. Verrassend Stadskanaal)

€ 14.730,-

Klap tot Klap loop

€ 9.155,-

Internationaal korfbaltoernooi

€ 1.295,-

Talententennistoernooi

€ 1.295,-

Jeugdsportsubsidies en jeugdkortingen op entreeprijzen en tarieven

€ 20.525,-

Gehandicaptensportteams van sportverenigingen

€ 2.200,-

Huis voor de Sport, verenigingsondersteuning

€ 1.655,-

Stichting De Bast

€ 60.700,-

Buitensportaccommodaties

€ 86.275,-

Verenigingscompensatie gebruik natte gedeelte Pagedal

€ 6.590,-

Zwembaden

€ 254.165,-

Subsidieverdeling Sportfonds

€ 11.500,-

Indien het totaal van de subsidieaanvragen het subsidieplafond overschrijdt, bepaalt de volgorde van binnenkomst van de subsidieaanvragen, die aan alle voorwaarden voldoen, toekenning van de subsidie binnen het subsidieplafond.

p.m.

Subsidieverdeling Kunst, muziek en cultuur

403.620,-

Stichting Kunstenschool ZG

€ 326.000,-

Stichting Kunstzinnige Vorming de Pauw

€ 34.100,-

Stichting Radio Televisie Veenkoloniën 1

€ 20.525,-

Muziekvereniging Amacitia

€ 3.290,-

Muziekvereniging Crescendo

€ 2.825,-

Muziekvereniging Con Spirito

€ 2.290,-

Shantikoor Noszelia Singers

€ 270,-

Muziekvereniging Dabar

€ 270,-

Stichting Musa

€ 270,-

Toneelvereniging UDI

€ 660,-

Muziektheater Kanaalstreek

€ 6.460,-

Stichting Pagepop.nl

€ 6.660,-

Subsidieverdeling Musea

€ 105.600,-

Stichting Streekhistorisch Centrum Stadskanaal

€ 105.600,-

Subsidieverdeling Monumenten

€ 465,-

Stichting Smeerling-Metbroek

€ 465,-

Subsidieverdeling Volkshuisvesting

€ 3.800,-

Huurdersvereniging De Koepel

€ 3.800,-

 

Subsidieverzoeken worden op volgorde van aanvraag en binnenkomst afgehandeld.

 

Onderdeel III

Dit besluit treedt in werking op 1 januari 2023.

 

Aldus besloten in de vergadering van 29 november 2022

Burgemeester en wethouders

de heer G.J. van der Zanden

secretaris

de heer K. Sloots

burgemeester