Subsidieregeling Welzijn en Zorg Stadskanaal 2018

Publicatiedatum:
vrijdag 23 december 2022
Originele publicatie downloaden:
Download het PDF bestand
Type bekendmaking:
algemeen verbindend voorschrift (verordening)Gemeente Stadskanaal: Wijziging Subsidieregeling Welzijn en Zorg Stadskanaal 2018 en Vaststellen subsidieplafond 2023 Welzijn en Zorg (Z-22-108744/D/22/266376)

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Stadskanaal;

 

Gelet op de Algemene Subsidieverordening gemeente Stadskanaal 2018;

 

Gelet op de bijlage van de Subsidieregeling Welzijn en Zorg Stadskanaal 2018;

 

Gelet op de vaststelling van de programmabegroting 2023 door de gemeenteraad;

 

Gelet op de verplichting van het college om de subsidieplafonds voor 2023 opnieuw vast te stellen;

 

B e s l u i t :

 

Onderdeel I

Artikel 6.1, tweede lid, onder b van de Subsidieregeling Welzijn en Zorg Stadskanaal 2018 te wijzigen, zodat deze komt te luiden:

 • 2.

  De activiteit waarvoor subsidie wordt verstrekt betreft:

  • a.

   demedicalisering van ADHD;

    

Onderdeel II

De bijlage van de Subsidieregeling Welzijn en Zorg Stadskanaal 2018 te wijzigen, zodat deze komt te luiden:

 

Subsidieplafond 2023 Welzijn en Zorg

 

Op basis van de begroting 2023 bedraagt het subsidieplafond € 4.028.345,- voor Welzijn en Zorg.

 

Subsidieverdeling 2023 Welzijn en Zorg

 

Subsidieverdeling Welzijnsvoorzieningen

€ 3.457.400,-

Stichting Welstad, budgetsubsidie

€ 3.457.400,-

Subsidieverdeling Vrijwilligerswerk

€ 1.340,-

Humanitas, Klussendienst

€ 1.340,-

Subsidieverdeling Algemeen maatschappelijk werk

€ 117.500,-

Discriminatie Meldpunt Groningen

€ 25.000,-

Slachtofferhulp Nederland

€ 7.400,-

Stichting Vluchtelingenwerk Noord Nederland

€ 85.100,-

Subsidieverdeling Opvang, beschermd en begeleid wonen

243.300 ,-

Algemene voorziening De Regenboog

€ 243.300,-

Subsidieverdeling Welzijn breed

€ 70.124,-

Wijkraden, verenigingen voor plaatselijk belang, bewonersplatformen en dorpsbelangen.

€ 46.100,-

Participatieraad

€ 18.450,-

OOGvereniging Regio Groningen

€ 574,-

Stichting Hospice Stadskanaal e.o.

€ 5.000,-

Subsidieverdeling Sociaal cultureel werk

€ 110.555,-

Vakantiecomité Onstwedde

€ 1.025,-

Vakantiecomité Alteveer

€ 1.025,-

Vakantiecomité Heidedop

€ 1.025,-

Vakantiecomité Maarsstee

€ 1.025,-

Vakantiecomité Maarswold actief

€ 1.025,-

Vakantiecomité Cereswijk

€ 1.025,-

Stichting Jongerenwerk SOZO

€ 1.845,-

IVN, lokale werkgroep

€ 2.255,-

OSOS en ouderenbonden

€ 1.745,-

Humanitas, Vriendschapskring en vriendschappelijk huisbezoek

€ 1.640,-

Welstad, Klik-in-de-wijk

€ 3.405,-

Opstapbus/Automaatje

€ 6.665,-

Stichting Beheer MFA Noordstee

€ 86.850,-

Subsidieverdeling Volksgezondheid

€ 28.135,-

Lentis, Preventieprogramma’s

€ 17.270,-

Stichting Groningen Hartveilig

€ 4.800,-

Verslavingszorg Noord Nederland

€ 6.065,-

 

Subsidieverzoeken worden op volgorde van aanvraag en binnenkomst afgehandeld.

 

Onderdeel III

Dit besluit treedt in werking op 1 januari 2023.

 

Aldus besloten in de vergadering van 29 november 2022.

Burgemeester en wethouders

de heer G.J. van der Zanden

secretaris

de heer K. Sloots

burgemeester