Subsidieregeling Economie en Arbeidsmarktbeleid Stadskanaal 2018

Publicatiedatum:
vrijdag 23 december 2022
Originele publicatie downloaden:
Download het PDF bestand
Type bekendmaking:
algemeen verbindend voorschrift (verordening)Gemeente Stadskanaal: Vaststellen Subsidieplafond 2023 Economie en Arbeidsmarktbeleid (Z-22-108744/D/22/265150)

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Stadskanaal;

 

Gelet op de Algemene Subsidieverordening gemeente Stadskanaal 2018;

 

Gelet op de bijlage van de Subsidieregeling Economie en Arbeidsmarktbeleid Stadskanaal 2018;

 

Gelet op de vaststelling van de programmabegroting 2023 door de gemeenteraad;

 

Gelet op de verplichting van het college om de subsidieplafonds voor 2023 opnieuw vast te stellen;

 

 

B e s l u i t :

 

 

Onderdeel I

De bijlage van de Subsidieregeling Economie en Arbeidsmarktbeleid Stadskanaal 2018 te wijzigen, zodat deze komt te luiden:

 

Subsidieplafond 2023 Economie en Arbeidsmarktbeleid

 

Op basis van de begroting 2023 bedraagt het subsidieplafond voor Economie en Arbeidsmarktbeleid € 189.400,-.

 

Subsidieverdeling 2023 Economie en Arbeidsmarktbeleid

 

Subsidieverdeling Recreatie en Toerisme

€ 42.400,-

Stichting Snikkeweek

€ 2.850,-

Stichting Oranjecomité Musselkanaal

€ 2.200,-

Stichting ZO! Groningen

€ 37.350,-

Subsidieverdeling Voorzieningen minima

€ 147.000,-

Jeugdfonds Sport en Cultuur

€ 37.700,-

Stichting Leergeld

€ 90.200,-

Veur Noppes

€ 1.336,-

Voedselbank

€ 2.793,-

Amateur Tuinders Vereniging ‘Het Page-Dal’

€ 1.113,-

Stichting Urgente Noden Groningen

€ 6.358,-

Humanitas – Thuisadministratie

€ 2.500,-

Stichting Present Zuidoost-Groningen

€ 5.000,-

 

Subsidieverzoeken worden op volgorde van aanvraag en binnenkomst afgehandeld.

 

Onderdeel II

Dit besluit treedt in werking op 1 januari 2023.

 

Aldus besloten in de vergadering van 29 november 2022

Burgemeester en wethouders

de heer G.J. van der Zanden

secretaris

de heer K. Sloots

burgemeester