Mandaat-, volmacht- en machtigingenstatuut Stadskanaal 2019

Publicatiedatum:
vrijdag 23 december 2022
Originele publicatie downloaden:
Download het PDF bestand
Type bekendmaking:
algemeen verbindend voorschrift (verordening)Gemeente Stadskanaal: wijziging van het Mandaat-, volmacht- en machtigingenstatuut Stadskanaal 2019 (Z-22-110703/D/22/269899)

 

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Stadskanaal;

gelet op de wens tot het actueel houden van het Mandaat-, volmacht- en

machtigingenstatuut Stadskanaal 2019;

gezien het besluit van het college van burgemeester en wethouders van 20 december 2022 tot het verlengen van het inkoopmandaat jeugdhulp aan het DB van de gemeenschappelijke regeling PG&Z, en het ondermandaat aan de directeur RIGG, van

1 januari 2023 tot 1 januari 2025;

 

b e s l u i t :

 

vast te stellen de navolgende wijziging van het Mandaat-, volmacht- en machtigingenstatuut Stadskanaal 2019:

 

Artikel I Wijziging Mandaatstatuut

In het Register/ mandaattabel Publieke Gezondheid & Zorg Groningen (PG&Z) en Regionale Inkooporganisatie Groninger Gemeenten (RIGG), nummer 2, kolom bijzondere bepalingen, de vermelding: ‘Inkoop Jeugdwet 2021 – 2022’ te wijzigen in de vermelding: ‘Inkoop en Contractmanagement Jeugdwet 2023 – 2025’.

 

Artikel II Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking op één januari 2023.

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van 20 december 2022.

College van burgemeester en wethouders

de heer G.J. van der Zanden, de heer K. Sloots,

secretaris, burgemeester