Z-22-101392 - Gemeente Stadskanaal - Ontwerpbesluit omgevingsvergunning (uitgebreide procedure) voor het opslaan van drijfmest in een mestsilo en een foliebassin, kadastraal bekend gemeente Onstwedde, sectie W, perceelnummers 2958, 2858, 792 en 831 (ged.), Noorder Kanaalweg in Musselkanaal

Publicatiedatum:
woensdag 21 december 2022
Originele publicatie downloaden:
Download het PDF bestand
Type bekendmaking:
omgevingsvergunningZ-22-101392 - Gemeente Stadskanaal - Ontwerpbesluit omgevingsvergunning (uitgebreide procedure) voor het opslaan van drijfmest in een mestsilo en een foliebassin, kadastraal bekend gemeente Onstwedde, sectie W, perceelnummers 2958, 2858, 792 en 831 (ged.), Noorder Kanaalweg in Musselkanaal

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Stadskanaal maakt bekend dat zij voornemens is, op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo), een omgevingsvergunning te verlenen voor:

- kadastraal bekend gemeente Onstwedde, sectie W, perceelnummers 2957, 2958, 792 en 831 (ged.), Noorder Kanaalweg in Musselkanaal, het opslaan van drijfmest in een mestsilo en een foliebassin.

Wat is de aanleiding?

Het opslaan van drijfmest in een mestsilo en een foliebassin

U wilt het ontwerpbesluit inzien?

Het ontwerpbesluit met de bijbehorende stukken liggen vanaf 22 december 2022 tot en met 1 februari 2023 op werkdagen ter inzage in het gemeentehuis van de gemeente Stadskanaal. Kijk voor de actuele openingstijden op www.stadskanaal.nl.

U wilt reageren?

Tijdens de terinzagelegging kan iedereen een schriftelijke of mondelinge zienswijze geven over dit ontwerpbesluit. Een schriftelijke zienswijze kunt u sturen ter attentie van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Stadskanaal, Raadhuisplein 1, 9501 SZ Stadskanaal. Voor het geven van een mondelinge zienswijze vragen wij u om minimaal een week voor het einde van de terinzagelegging een afspraak te maken bij de gemeente.

Alleen personen die een zienswijze hebben ingediend, komen in beginsel in aanmerking een beroepschrift in te stellen.

U heeft nog vragen?

Als u nog vragen heeft, kunt u de gemeente van maandag t/m donderdag tussen 8.00 en 16.00 uur en op vrijdag tussen 8.00 en 12.00 uur telefonisch bereiken via het nummer 0599 631 631. Het e‑mailadres is gemeente@stadskanaal.nl. Om u beter van dienst te kunnen zijn, verzoeken wij u het kenmerk bovenin deze publicatie te vermelden.