Z-22-102530 - Gemeente Stadskanaal – Vooraankondiging bestemmingsplan "Stadskanaal Kern, Prins Hendriklaan en Wilhelminalaan" in Stadskanaal

Publicatiedatum:
woensdag 23 november 2022
Originele publicatie downloaden:
Download het PDF bestand
Type bekendmaking:
ruimtelijk plan of omgevingsdocumentZ-22-102530 - Gemeente Stadskanaal – Vooraankondiging bestemmingsplan "Stadskanaal Kern, Prins Hendriklaan en Wilhelminalaan" in Stadskanaal

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Stadskanaal maakt, overeenkomstig artikel 1.3.1 van het Besluit ruimtelijke ordening (Bro), bekend dat zij het bestemmingsplan "Stadskanaal Kern, Prins Hendriklaan en Wilhelminalaan" met het planidentificatienummer NL.IMRO.0037.BP2211- voorbereiden.

Het plangebied Prins Hendriklaan en Wilhelminalaan kadastraal bekend gemeente Onstwedde, sectie N, nummer 5354 in Stadskanaal.

Wat is de aanleiding?

De directe aanleiding voor dit bestemmingsplan is een herstructurering van het plangebied, waar voorheen 14 woningen stonden. Deze woningen zijn in 2018 gesloopt en de gemeente wil een nieuwe invulling met in totaal 9 woningen op deze locatie mogelijk maken.

Waar kunt u het bestemmingsplan inzien?

Op dit moment ligt het bestemmingsplan nog niet ter inzage en is er nog geen inspraak mogelijk. Deze publicatie betreft slechts een wettelijk verplichte bekendmaking.

Over het beleidsvoornemen vindt vooroverleg plaats met betrokken instanties. Als het ontwerpbestemmingsplan ter inzage komt, kunt u een zienswijze indienen. Wij maken dit bekend door een aparte publicatie.

U wilt nadere informatie?

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen via telefoonnummer (0599) 631 631.

U heeft nog vragen?

Als u nog vragen heeft, kunt u de gemeente van maandag t/m donderdag tussen 8.00 en 16.00 uur en op vrijdag tussen 8.00 en 12.00 uur telefonisch bereiken via het nummer 0599 631 631. Het e‑mailadres is gemeente@stadskanaal.nl. Om u beter van dienst te kunnen zijn, verzoeken wij u het kenmerk bovenin deze publicatie te vermelden.