Z-22-102654 - Gemeente Stadskanaal - verkeersbesluit tot toewijzing van een gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats, ter hoogte van Tussenkamp 18 in Stadskanaal

Publicatiedatum:
donderdag 10 november 2022
Originele publicatie downloaden:
Download het PDF bestand
Type bekendmaking:
andere beschikkingZ-22-102654 - Gemeente Stadskanaal - verkeersbesluit tot toewijzing van een gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats, ter hoogte van Tussenkamp 18 in Stadskanaal

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Stadskanaal maakt bekend dat, op grond van artikel 18, eerste lid, onderdeel d van de Wegenverkeerswet 1994 en het delegatiebesluit Stadskanaal 1998, nummer 19, d.d. 31 augustus 1998 en gelet op de Wegenverkeerswet 1994, het RVV 1990 en het BABW, op 9 november 2022 het volgende verkeersbesluit is genomen:

- Tussenkamp 18 in Stadskanaal, verkeersbesluit tot toewijzing van een gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats.

U wilt bezwaar maken?

Tegen dit besluit kunt u binnen zes weken na de datum van bekendmaking van dit besluit, een gemotiveerd bezwaarschrift indienen. U kunt het bezwaarschrift richten aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Stadskanaal, Postbus 140, 9500 AC Stadskanaal.

Het bezwaarschrift dient ten minste te bevatten:

  • 1.

    uw naam, adres, datum en handtekening;

  • 2.

    een omschrijving van het besluit waar het bezwaarschrift tegen gericht is;

  • 3.

    de reden waarom u bezwaar maakt.

Een bezwaarschrift ingediend per e-mail wordt niet in behandeling genomen.

U heeft nog vragen?

Als u nog vragen heeft, kunt u de gemeente van maandag t/m donderdag tussen 8.00 en 16.00 uur en op vrijdag tussen 8.00 en 12.00 uur telefonisch bereiken via het nummer 0599 631 631. Het e‑mailadres is gemeente@stadskanaal.nl. Om u beter van dienst te kunnen zijn, verzoeken wij u het kenmerk bovenin deze publicatie te vermelden.