Z-22-099991 - Gemeente Stadskanaal – Ontwerpbesluit omgevingsvergunning (uitgebreide procedure) voor het veranderen van de inrichting en het bouwen van een bouwwerk, Ondersteveenweg 15-17 in Mussel

Publicatiedatum:
woensdag 19 oktober 2022
Originele publicatie downloaden:
Download het PDF bestand
Type bekendmaking:
omgevingsvergunningZ-22-099991 - Gemeente Stadskanaal – Ontwerpbesluit omgevingsvergunning (uitgebreide procedure) voor het veranderen van de inrichting en het bouwen van een bouwwerk, Ondersteveenweg 15-17 in Mussel

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Stadskanaal maakt bekend dat zij voornemens is, op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo), een omgevingsvergunning te verlenen voor:

  • -

    Ondersteveenweg 15-17 in Mussel, het veranderen van de inrichting en het bouwen van een bouwwerk.

Wat is de aanleiding?

De veranderingen bestaan uit het verlengen van drie varkensstallen in verband met dierenwelzijn. Het totaal aantal gespeende biggen en vleesvarkens blijft gelijk.

Waar kunt u het ontwerp inzien?

Het ontwerpbesluit met de bijbehorende stukken en het m.e.r.-beoordelingsbesluit van 8 februari 2022 liggen vanaf 20 oktober 2022 tot en met 30 november 2022 op werkdagen ter inzage in het gemeentehuis van de gemeente Stadskanaal. Kijk voor de actuele openingstijden op www.stadskanaal.nl.

U wilt reageren?

Tijdens de terinzagelegging kan iedereen een schriftelijke of mondelinge zienswijze geven over dit ontwerpbesluit en het m.e.r.-beoordelingsbesluit van 8 februari 2022. Een schriftelijke zienswijze kunt u sturen ter attentie van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Stadskanaal, Raadhuisplein 1, 9501 SZ Stadskanaal. Voor het geven van een mondelinge zienswijze vragen wij u om minimaal een week voor het einde van de terinzagelegging een afspraak te maken bij de gemeente.

Alleen personen die een zienswijze hebben ingediend, komen in beginsel in aanmerking een beroepschrift in te stellen.

U heeft nog vragen?

Als u nog vragen heeft, kunt u de gemeente van maandag t/m donderdag tussen 8.00 en 16.00 uur en op vrijdag tussen 8.00 en 12.00 uur telefonisch bereiken via het nummer 0599 631 631. Het e‑mailadres is gemeente@stadskanaal.nl. Om u beter van dienst te kunnen zijn, verzoeken wij u het kenmerk bovenin deze publicatie te vermelden.