Subsidieregeling Economie en Arbeidsmarktbeleid Stadskanaal 2018

Publicatiedatum:
maandag 26 september 2022
Originele publicatie downloaden:
Download het PDF bestand
Type bekendmaking:
algemeen verbindend voorschrift (verordening)Gemeente Stadskanaal: Wijzigingsbesluit Subsidieregeling Economie en Arbeidsmarktbeleid Stadskanaal 2018 (Z-22-106742-260812)

 

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Stadskanaal;

 

gelet op de Algemene Subsidieverordening gemeente Stadskanaal 2018;

 

gelet op de wens tot het opnemen van aanvullende voorwaarden ten behoeve van de weging tot het overgaan van de verlening van subsidie aan organisaties die als corebusiness hebben het gratis beschikbaar stellen van voedsel aan burgers/gezinnen die onder de armoedegrens leven;

 

besluit:

 

vast te stellen de volgende wijziging van de Subsidieregeling Economie en Arbeidsmarktbeleid Stadskanaal 2018.

 

 

 

Artikel 1  

Aan artikel 3.1, vierde lid, van de Subsidieregeling Economie en Arbeidsmarktbeleid Stadskanaal 2018, na het woord ‘Voedselbank’ de navolgende woorden toe te voegen “met een lidmaatschap bij Stichting Voedselbanken Nederland en voorzien van een ANBI-status dan wel deze kan verkrijgen”, zodat het lid komt te luiden:

“De subsidie wordt verstrekt aan het Jeugdfonds Sport & Cultuur, de Stichting Leergeld, Veur Noppes, de Voedselbank met een lidmaatschap bij Stichting Voedselbanken Nederland en voorzien van een ANBI-status dan wel deze kan verkrijgen, Amateur Tuinders Vereniging “Het Page-Dal ” en de Stichting Urgente Noden Groningen.

 

Artikel 2  

Dit besluit treedt een dag na publicatie in werking.

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van 20 september 2022

Burgemeester en wethouders

de heer G.J. van der Zanden de heer K. Sloots

secretaris burgemeester