Gemeente Stadskanaal, voornemen verkoop van grond

Publicatiedatum:
maandag 19 september 2022
Originele publicatie downloaden:
Download het PDF bestand
Type bekendmaking:
overige overheidsinformatieGemeente Stadskanaal, voornemen verkoop van grond

Kenmerk: Z-21-097612

Burgemeester en wethouders van de gemeente Stadskanaal maken bekend het voornemen te hebben tot verkoop van een stuk grond, een gedeelte van het perceel nu kadastraal bekend:

- gemeente Onstwedde, sectie U, nummer 907, ter grootte van circa 14 m2.

 

Het betreft een gedeelte openbare ruimte (berm), gelegen aan het Noorderdiep te Stadskanaal; naast en nabij Noorderdiep 2 B en Pekelderstraat 8 te Stadskanaal.

 

De grond mag door koper enkel en uitsluitend gebruikt worden voor een specifiek, beperkt doel:

plaatsing van een zogenaamde inkoopkast, ter grootte van circa 2,40 m X 1,38 m X 2,35 m (= lengte X breedte X hoogte, in meters), ten behoeve van het zonnepark ‘Zonnepark Noorderdiep’.

 

Vanwege het specifiek en beperkt toegestane gebruik van de grond meent de gemeente dat hier sprake is van slechts één serieuze gegadigde voor aankoop van voorgenoemd perceel, te weten de exploitant van het genoemde zonnepark. Daarom ziet de gemeente af van het bieden van gelegenheid aan eventuele andere geïnteresseerden om mee te dingen naar het betreffende perceel grond.

 

Belangstellende(n) voor koop

Iedere belangstellende die van mening is eveneens serieuze gegadigde te zijn voor aankoop van de bovengenoemde grond dient hiervoor een schriftelijke en gemotiveerde reactie aan te leveren. Deze reactie moet uiterlijk binnen 20 dagen na de datum van bekendmaking van dit voornemen door de gemeente zijn ontvangen.

U kunt uw reactie sturen:

- per e-mail, naar gemeente@stadskanaal.nl

- per post, naar Postbus 140, 9500 AC Stadskanaal

 

U kunt uw reactie ook persoonlijk afgeven in het gemeentehuis, Raadhuisplein 1 in Stadskanaal. Raadpleegt u de website voor de openingstijden van het gemeentehuis.

 

Vervolgprocedure

Wanneer de gemeente geen tijdige reactie(s) heeft ontvangen, wordt besloten tot de verkoop van de grond zoals voorgenomen en bekend gemaakt.

Wanneer zich wel tijdig andere belangstellenden hebben gemeld bij de gemeente, zal het college van burgemeester en wethouders aan de hand van het genoemde specifiek en beperkt toegestane gebruik van de grond beoordelen of deze belangstellenden tevens als serieuze gegadigde zijn aan te merken.

 

Indien gewenst kunt u voor verdere informatie hieromtrent contact opnemen met het Klantcontactcentrum (KCC) van de gemeente Stadskanaal, per telefoon 0599 631 631 of per e-mail gemeente@stadskanaal.nl

 

Vermeld in uw reactie en of contact met de gemeente hierover het zaaknummer: Z-21-097612.