Gemeente Stadskanaal - bekendmaking vrijgekomen standplaats (Z-22-105455)

Publicatiedatum:
maandag 5 september 2022
Originele publicatie downloaden:
Download het PDF bestand
Type bekendmaking:
overige overheidsinformatieGemeente Stadskanaal - bekendmaking vrijgekomen standplaats (Z-22-105455)

Burgemeester en wethouders van de gemeente Stadskanaal maken bekend dat een standplaats, voor het verkopen of aanbieden van goederen of diensten, is vrijgekomen.

 

Het gaat om een standplaats buiten de diverse markten en evenementen om, als bedoeld in de Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Stadskanaal 2008 (Hoofdstuk 5, Afdeling 2, Paragraaf 3).

Het betreft de standplaatslocatie:

- op de hoek (ten noorden) van de Europalaan en de Frankrijklaan in Stadskanaal.

 

Deze standplaats is beschikbaar per 1 januari 2023.

Geïnteresseerden kunnen tot en met 26 september 2022 voor deze locatie een aanvraag voor een standplaatsvergunning indienen, via de website: https://www.stadskanaal.nl/ondernemers/ondernemersloket/vergunningen-meldingen/standplaatsvergunning.

In de gemeente Stadskanaal zijn de locaties voor standplaatsen aangewezen en vastgesteld. Een standplaatsvergunning wordt verleend voor een periode van maximaal 1 jaar.

 

Procedure

De aanvraagperiode voor deze vrijgekomen standplaats is van 5 september 2022 tot en met 26 september 2022. Indien er meerdere aanvragers zijn voor de locatie zal er onder de volledig ingediende aanvragen op 6 oktober 2022 worden geloot. De aanvragen die zijn uitgeloot krijgen geen standplaatsvergunning. Zodra duidelijk is of er geloot moet worden, worden de aanvragers verder geïnformeerd over de manier waarop deze loting zal plaatsvinden.

 

Als er binnen de opengestelde periode geen aanvragen voor een standplaatsvergunning voor de betreffende locatie zijn ontvangen, dan wordt deze locatie aangemerkt als vrije standplaats. Voor vrije standplaatsen kan op elk moment van het jaar een standplaatsvergunning worden aangevraagd. Deze aanvragen worden beoordeeld op volgorde van binnenkomst.

De behandeltermijn voor de aanvraag van een vrije standplaats is 8 weken.

De standplaatsvergunning kan op zijn vroegst ingaan per 1 januari 2023.

 

Vragen?

Als u nog vragen heeft, kunt u de gemeente van maandag tot en met donderdag tussen 8.00 en 16.00 uur en op vrijdag tussen 8.00 en 12.00 uur telefonisch bereiken via het nummer 0599 631 631.

Het e-mailadres is gemeente@stadskanaal.nl. Om u beter van dienst te kunnen zijn verzoeken wij u het kenmerk bovenin deze publicatie te vermelden.