Z-21-083986 - Gemeente Stadskanaal – Ontwerpbesluit omgevingsvergunning voor voor het veranderen van de inrichting en het actualiseren van de vigerende omgevingsvergunning, Mussel-A-Kanaal OZ 16 in Mussel

Publicatiedatum:
woensdag 10 augustus 2022
Originele publicatie downloaden:
Download het PDF bestand
Type bekendmaking:
omgevingsvergunningZ-21-083986 - Gemeente Stadskanaal – Ontwerpbesluit omgevingsvergunning voor voor het veranderen van de inrichting en het actualiseren van de vigerende omgevingsvergunning, Mussel-A-Kanaal OZ 16 in Mussel

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Stadskanaal maakt bekend dat zij voornemens is, op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo), een omgevingsvergunning te verlenen voor:

  • 1.

    Mussel-A-Kanaal OZ 16 in Mussel, voor het veranderen van de inrichting en het actualiseren van de vigerende omgevingsvergunning.

Waar kunt u het ontwerp inzien?

Het ontwerpbesluit ligt vanaf 11 augustus 2022 tot en met 21 september 2022 op werkdagen ter inzage in het gemeentehuis van de gemeente Stadskanaal. Kijk voor de actuele openingstijden op www.stadskanaal.nl.

U wilt reageren?

Tijdens de terinzagelegging kan iedereen een schriftelijke of mondelinge zienswijze geven over dit ontwerpbesluit. Een schriftelijke zienswijze kunt u sturen ter attentie van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Stadskanaal, Raadhuisplein 1, 9501 SZ Stadskanaal. Voor het geven van een mondelinge zienswijze vragen wij u om minimaal een week voor het einde van de terinzagelegging een afspraak te maken bij de gemeente.

Alleen personen die een zienswijze hebben ingediend, komen in beginsel in aanmerking een beroepschrift in te stellen.

U heeft nog vragen?

Als u nog vragen heeft, kunt u de gemeente van maandag t/m donderdag tussen 8.00 en 16.00 uur en op vrijdag tussen 8.00 en 12.00 uur telefonisch bereiken via het nummer 0599 631 631. Het e‑mailadres is gemeente@stadskanaal.nl. Om u beter van dienst te kunnen zijn, verzoeken wij u het kenmerk bovenin deze publicatie te vermelden.