Z-22-098745 - Gemeente Stadskanaal - Intrekken omgevingsvergunning (reguliere procedure) voor het realiseren van een opbouw, Burg. van Sevenhovenstraat 13 in Stadskanaal

Publicatiedatum:
woensdag 20 juli 2022
Originele publicatie downloaden:
Download het PDF bestand
Type bekendmaking:
omgevingsvergunningZ-22-098745 - Gemeente Stadskanaal - Intrekken omgevingsvergunning (reguliere procedure) voor het realiseren van een opbouw, Burg. van Sevenhovenstraat 13 in Stadskanaal

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Stadskanaal maakt bekend dat de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo), ontvangen op 26 februari 2022, op verzoek van de aanvrager op 14 juli 2022 is ingetrokken:

- Burg. van Sevenhovenstraat 13 in Stadskanaal, het realiseren van een opbouw.

Tegen het intrekken van aanvragen door de aanvrager kan geen bezwaar worden ingediend. Deze publicatie betreft slechts een wettelijk verplichte kennisgeving.

U heeft nog vragen?

Als u nog vragen heeft, kunt u de gemeente van maandag t/m donderdag tussen 8.00 en 16.00 uur en op vrijdag tussen 8.00 en 12.00 uur telefonisch bereiken via het nummer 0599 631 631. Het e‑mailadres is gemeente@stadskanaal.nl. Om u beter van dienst te kunnen zijn, verzoeken wij u het kenmerk bovenin deze publicatie te vermelden.