Z-22-100315 - Gemeente Stadskanaal - Verlenging beslistermijn omgevingsvergunning (reguliere procedure), Gemeente Onstwedde, sectie B, perceelnummer 11420, Beneluxlaan 64 en Navolaan 15-11 in Stadskanaal

Publicatiedatum:
woensdag 20 juli 2022
Originele publicatie downloaden:
Download het PDF bestand
Type bekendmaking:
omgevingsvergunningZ-22-100315 - Gemeente Stadskanaal - Verlenging beslistermijn omgevingsvergunning (reguliere procedure), Gemeente Onstwedde, sectie B, perceelnummer 11420, Beneluxlaan 64 en Navolaan 15-11 in Stadskanaal

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Stadskanaal heeft besloten om voor de volgende aanvraag omgevingsvergunning op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo), de beslistermijn te verlengen tot en met de hieronder vermelde datum:

- Beneluxlaan 64 en Navolaan 15-11 in Stadskanaal, het inrichten van een tijdelijke opvangruimte voor vluchtelingen, verlengd tot en met 20 september 2022.

U heeft nog vragen?

Als u nog vragen heeft, kunt u de gemeente van maandag t/m donderdag tussen 8.00 en 16.00 uur en op vrijdag tussen 8.00 en 12.00 uur telefonisch bereiken via het nummer 0599 631 631. Het e‑mailadres is gemeente@stadskanaal.nl. Om u beter van dienst te kunnen zijn, verzoeken wij u het kenmerk bovenin deze publicatie te vermelden.