Z-22-104938 - Gemeente Stadskanaal - Aanvraag omgevingsvergunning (reguliere procedure) voor het vellen van houtopstanden, Beumeesweg 31 in Alteveer

Publicatiedatum:
woensdag 20 juli 2022
Originele publicatie downloaden:
Download het PDF bestand
Type bekendmaking:
omgevingsvergunningZ-22-104938 - Gemeente Stadskanaal - Aanvraag omgevingsvergunning (reguliere procedure) voor het vellen van houtopstanden, Beumeesweg 31 in Alteveer

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Stadskanaal heeft op 11 juli 2022 de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo), ontvangen:

Beumeesweg 31 in Alteveer, het vellen van houtopstanden.

Tegen ingekomen aanvragen kan geen bezwaar worden ingediend. Deze publicatie betreft slechts een wettelijk verplichte kennisgeving.

U heeft nog vragen?

Als u nog vragen heeft, kunt u de gemeente van maandag t/m donderdag tussen 8.00 en 16.00 uur en op vrijdag tussen 8.00 en 12.00 uur telefonisch bereiken via het nummer 0599 631 631. Het e‑mailadres is gemeente@stadskanaal.nl. Om u beter van dienst te kunnen zijn, verzoeken wij u het kenmerk bovenin deze publicatie te vermelden.