Gedragscode integriteit bestuurders Stadskanaal 2019

Publicatiedatum:
maandag 18 juli 2022
Originele publicatie downloaden:
Download het PDF bestand
Type bekendmaking:
algemeen verbindend voorschrift (verordening)Gemeente Stadskanaal: Wijziging Gedragscode integriteit bestuurders Stadskanaal 2019 (Z-22-098979/D/22/242164)

De raad van de gemeente Stadskanaal;

 

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 17 mei 2022, nr. Z-22-098979/D/22/242164;

 

b e s l u i t :

 

de Gedragscode integriteit bestuurders Stadskanaal 2019 als volgt te wijzigen:

 

 

‘Artikel 2.2. Tegengaan schijn van belangenverstrengeling’ wordt gewijzigd door een tweede lid toe te voegen zodat het artikel komt te luiden:

 

Artikel 2.2. Tegengaan schijn van belangenverstrengeling

  • 1.

    Een bestuurder dient actief en uit zichzelf de schijn van belangenverstrengeling tegen te gaan.

  • 2.

    Onderhandelingen met externe partijen moeten door meerdere personen namens de gemeente worden uitgevoerd.

 

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 27 juni 2022.

De raad

de heer K. Willems

raadsgriffier