Gemeente Stadskanaal – Digitaal aanvragen rijbewijs

Publicatiedatum:
maandag 18 juli 2022
Originele publicatie downloaden:
Download het PDF bestand
Type bekendmaking:
overige overheidsinformatieGemeente Stadskanaal – Digitaal aanvragen rijbewijs

 

 

De burgemeester van de gemeente Stadskanaal maakt op grond van artikel 173ff, eerste lid, onder d, van het Reglement rijbewijzen het navolgende bekend.

 

Met ingang van 1 september 2022 is het in de gemeente Stadskanaal mogelijk om het rijbewijs online aan te vragen bij het verlengen van het rijbewijs of bij uitbreiding van categorieën.

 

Om het rijbewijs online te kunnen verlengen, is een pasfoto nodig die is gemaakt bij een erkende fotograaf. Zie hiervoor www.rdw.nl/digitaalaanvragenrijbewijs.

Inloggen bij de online aanvraag vereist de DigiD-app met verhoogd beveiligingsniveau door eenmalige controle van het identiteitsbewijs. Zie www.digid.nl/over-digid/app voor meer informatie over de DigiD-app.

 

Het online aanvragen van het rijbewijs is nu nog een experiment. Hieraan nemen inmiddels meer dan 125 andere gemeenten deel. De gemeente Stadskanaal is hiervoor geregistreerd in de Regeling experiment elektronische aanvraag rijbewijzen, artikel 2.

 

De burgemeester van Stadskanaal,

K. Sloots