Z-21-094729 - Gemeente Stadskanaal – Vooraankondiging bestemmingsplan "Landelijk gebied, Wildeplaats 1" in Stadskanaal

Publicatiedatum:
woensdag 13 juli 2022
Originele publicatie downloaden:
Download het PDF bestand
Type bekendmaking:
ruimtelijk plan of omgevingsdocumentZ-21-094729 - Gemeente Stadskanaal – Vooraankondiging bestemmingsplan "Landelijk gebied, Wildeplaats 1" in Stadskanaal

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Stadskanaal maakt, overeenkomstig artikel 1.3.1 van het Besluit ruimtelijke ordening (Bro), bekend dat zij het bestemmingsplan "Landelijk gebied, Wildeplaats 1" met het planidentificatienummer NL.IMRO.0037.BP2206- voorbereiden.

Het plangebied omvat de percelen kadastraal bekend Gemeente Onstwedde, sectie U, de perceelnummers 898 en 901 en Gemeente Wildervank, sectie E, de perceelnummers 5557 en 5560 plaatslijk bekend, Wildeplaats 1 in Stadskanaal.

Wat is de aanleiding?

De directe aanleiding voor dit bestemmingsplan is uitbreiding van het bestaande onderstation voor stroom op het perceel. Door het grotere vermogen aan energie wat verwerkt wordt in het station is een geluidszone rondom het station nodig. Dit kan alleen worden vastgelegd door het vaststellen van een bestemmingsplan..

Waar kunt u het bestemmingsplan inzien?

Op dit moment ligt het bestemmingsplan nog niet ter inzage en is er nog geen inspraak mogelijk. Deze publicatie betreft slechts een wettelijk verplichte bekendmaking.

Over het beleidsvoornemen vindt vooroverleg plaats met betrokken instanties. Als het ontwerpbestemmingsplan ter inzage komt, kunt u een zienswijze indienen. Wij maken dit bekend door een aparte publicatie.

U wilt nadere informatie?

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met de heer M. de Heer via telefoonnummer (0599) 631 631.

U heeft nog vragen?

Als u nog vragen heeft, kunt u de gemeente van maandag t/m donderdag tussen 8.00 en 16.00 uur en op vrijdag tussen 8.00 en 12.00 uur telefonisch bereiken via het nummer 0599 631 631. Het e‑mailadres is gemeente@stadskanaal.nl. Om u beter van dienst te kunnen zijn, verzoeken wij u het kenmerk bovenin deze publicatie te vermelden.